Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: xử lý chất thải rắn y tế

      UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La.