Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: xử lý rác thải tại hải dương

      Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, đến cuối tháng 3 trên địa bàn Hải Dương đã có 4 nhà đầu tư đề xuất đầu tư dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung.