21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: xử lý triệt để lân chiếm đất

      Trước thực trạng lấn, chiếm, mua bán và tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ven biển trái phép, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý dứt điểm những sai phạm có liên quan.