Ngân Khánh ·
2 năm trước
 2805

Thiết kế công trình cấp nước sạch nông thôn phải căn cứ theo quy chuẩn nào?

Câu hỏi: Thiết kế công trình cấp nước phải căn cứ quy chuẩn, tiêu chuẩn nào và Nhà đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn được hưởng những ưu đãi, hỗ trợ nào?

Trả lời: 

Theo Môi trường & Đô thị Việt Nam, Luật sư Đồng Xuân Thụ cho biết, hệ thống cấp nước là tổ hợp các công trình thu nước, vận chuyển nước, xử lý nước, điều hòa và phân phối nước tới đối tượng sử dụng nước.

Hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh là các công trình có công nghệ hoàn chỉnh (hệ thống đường ống, hệ thống xử lý nước, bể chứa, bơm), đòi hỏi cán bộ và công nhân phải được đào tạo về nghiệp vụ quản lý và kỹ năng vận hành.

Mạng lưới cấp nước là một bộ phận của hệ thống cấp nước, là tập hợp các loại đường ống với các kích thước khác nhau, làm nhiệm vụ vận chuyển và phân phối nước đến các điểm dùng nước trong phạm vi thiết kế. Trong đó:

- Mạng cấp I là hệ thống đường ống chính có chức năng vận chuyển nước tới các khu vực của vùng phục vụ cấp nước và các khách hàng sử dụng nước lớn.

- Mạng cấp II là hệ thống đường ống nối có chức năng điều hòa lưu lượng cho các tuyến ống chính và đảm bảo sự làm việc an toàn của hệ thống cấp nước.

- Mạng cấp III là hệ thống các đường ống phân phối lấy nước từ các đường ống chính và ống nối dẫn nước tới các khách hàng sử dụng nước.

cấp nước sạch nông thôn

Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ quy định nhà đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ (Hình ảnh minh họa)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn về mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ cụ thể cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực nước sạch nông thôn trên cả nước.

Theo đó, thiết kế công trình cấp nước phải căn cứ vào quy chuẩn, tiêu chuẩn sau:

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN01:2008/BXD do Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008.

- Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08/2008/BTNMT.

- Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ngầm QCVN 09/2008/BTNMT.

- Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT.

- Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN07:2010/BXD.

- Tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình 

- Tiêu chuẩn thiết kế.

Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho Nhà đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn: Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ quy định nhà đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ sau:

- Miễn, giảm tiền thuê đất.

- Hỗ trợ lãi suất vay thương mại.

- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường.

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng theo các quy định trong Nghị định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn về mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ cụ thể cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực nước sạch nông thôn trên cả nước.

Theo Môi trường & Đô thị