Vũ Long ·
3 năm trước
 1504

Từ 21-30.4: Nam Bộ khẩn trương ứng phó với xâm nhập mặn

Xâm nhập mặn ở các sông trong khu vực Nam Bộ có xu thế tăng dần đến ngày 30.4, cần ứng phó để ổn định sản xuất và sinh hoạt.

Xâm nhập mặn tại Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long khốc liệt trong tuần tới. Ảnh: PCTT

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, độ mặn cao nhất tại các trạm trong thời kỳ này ở tương đương với độ mặn cao nhất ở giai đoạn trước (từ 11-20.4.2021).

Trong tuần tới, mực nước ở thượng nguồn sông Mê Kông tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước tại trạm Kratie (Campuchia) ở mức tương đương trung bình nhiều năm và ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2020 từ 0,4 - 0,5m.

Mực nước trên sông Tiền và sông Hậu lên theo triều. Mực nước cao nhất tuần tại Tân Châu là 1,4m, tại Châu Đốc 1,5m, cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,25 - 0,28m.

Xu thế xâm nhập mặn từ ngày 21-30.4.2021: Xâm nhập mặn ở các sông trong khu vực có xu thế tăng dần đến ngày 30.4. Độ mặn cao nhất tại các trạm trong thời kỳ này ở tương đương với độ mặn cao nhất tuần từ 11-20.4.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều sâu ranh mặn 1g/l trong thời kỳ này có khả năng như sau: Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây: Phạm vi xâm nhập mặn 90-100km; Sông Cửa Tiểu, Cửa Đại: 45-55km; sông Hàm Luông: 55-60km; sông Cổ Chiên: 45-50km; sông Hậu: 40-45km; sông Cái Lớn: 55-60km.

Đặc biệt, chiều sâu ranh mặn 4g/l tại sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây: Phạm vi xâm nhập mặn 65-80km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại: 38-45km; sông Hàm Luông: 45-55km; sông Cổ Chiên: 40-45km; sông Hậu: 35-38km; sông Cái Lớn: 48-55km.

Theo cảnh báo của cơ quan phòng, chống thiên tai, trong đợt mặn từ 25-30.4.2021, các địa phương cần hạn chế tưới (tưới nước tối thiểu) nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất, đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới cần kiểm tra nồng độ mặn. Các địa phương chủ động các biện pháp trữ nước và cấp nước phục vụ sinh hoạt trong thời kỳ này./.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh yêu cầu chủ động ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện số 369, ngày 25.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1364, ngày 29.3.2021 về việc chủ động ứng phó với xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo dõi chặt chẽ thông tin khí tượng, thủy văn, nguồn nước, xâm nhập mặn do các cơ quan chuyên ngành và các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp và có giải pháp chủ động ứng phó...

Nguồn