Thanh Nga ·
3 năm trước
 1439

Từ ngày 10/7, vi phạm bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng

Các doanh nghiệp đọc kĩ bài này, để tuân thủ các nguyên tắc về môi trường tránh sai sót, rủi ro!

khu công nghiệp

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10-7-2021 quy định, cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh và dịch vụ tập trung, làng nghề và khu nuôi trồng thủy sản bị phạt từ 5-500 triệu đồng; xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường và nguy hại vào môi trường bị phạt từ 300 ngàn đồng đến 1 tỷ đồng tùy theo mức độ vi phạm; phạt từ 10 triệu đồng đến 1 tỷ đồng nếu thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường.

Các hành vi vi phạm hành chính là: vi phạm các quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường; gây ô nhiễm môi trường; vi phạm các quy định về quản lý chất thải, về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung.