Song Vũ ·
1 năm trước
 3503

Yên Bái đẩy mạnh xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (KTKS) trên địa bàn tỉnh Yên Bái được tăng cường về nhiều mặt.

Do đó, việc cấp phép KTKS và tổ chức KTKS được thực hiện đảm bảo theo quy định, không để xảy ra điểm nóng về môi trường...

Hoạt động khai thác đá tại Công ty TNHH Đá Cẩm thạch R.K Việt Nam luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường.

Với mục tiêu phát triển bền vững, tỉnh đã chú trọng ngay từ khâu chấp thuận chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác, chế biến khoáng sản. Trong đó, ưu tiên sàng lọc, loại trừ các dự án có công nghệ lạc hậu, có nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Trong quá trình quản lý hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, công tác thanh tra, kiểm tra (TTKT) luôn được quan tâm thực hiện và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về môi trường, kịp thời kiến nghị giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường; chủ động triển khai có hiệu quả thu phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải, ký Quỹ BVMT trong khai thác khoáng sản, bởi đây là một công cụ kinh tế hữu hiệu, gắn trách nhiệm kinh tế với trách nhiệm BVMT.

Để kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý những khuyết điểm, sai phạm, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tăng cường TTKT theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất theo quy định thuộc lĩnh vực ngành quản lý đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Trong 7 tháng đầu năm, Sở đã thành lập 13 cuộc TTKT gồm 3 cuộc theo kế hoạch đã được phê duyệt (1 cuộc thanh tra hành chính công tác phòng, chống tham nhũng đối với Chi cục BVMT, 1 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 4 công ty có dự án thủy điện, 1 cuộc kiểm tra chuyên ngành đối với 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh) và 10 cuộc kiểm tra đột xuất.

Trong đó, 8 cuộc đã có báo cáo, kết luận kiểm tra, còn 5 cuộc đang trong quá trình TTKT, hoàn thiện báo cáo và đã xử lý vi phạm hành chính đối với 6 tổ chức vi phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên môi trường, với số tiền xử phạt là 1,26 tỷ đồng.

Sở TNM đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Gạch Nghĩa Lộ với các vi phạm chiếm đất với diện tích 4.939,8 m2 và KTKS không có giấy phép, với tổng số tiền xử phạt là trên 236 triệu đồng.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Kim Thành với vi phạm không có biện pháp kiểm soát chất thải trước khi thải ra nguồn nước đối với cơ sở đang hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước và số tiền xử phạt 50 triệu đồng.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Phúc Hưng Yên Bái với các hành vi vi phạm: không có báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ TNMT. Số tiền xử phạt là 400 triệu đồng.

Sở cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đá cẩm thạch Dốc Thẳng, với vi phạm đổ thải không đúng vị trí trong thiết kế mỏ; không thực hiện một trong các nội dung của Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ TNMT phê duyệt, với tổng số tiền xử phạt 230 triệu đồng. Trong đó, phạt về khoáng sản là 120 triệu đồng; phạt về BVMT 110 triệu đồng, buộc doanh nghiệp đổ thải đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ.

Ngoài ra, lực lượng thanh tra Sở TNMT còn thực hiện 1 cuộc thanh tra hành chính công tác phòng, chống tham nhũng đối với Chi cục BVMT; 1 cuộc kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất và hoạt động khoáng sản tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn; 1 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật lĩnh vực BVMT đối với Chi nhánh Yên Bái - Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer tại xã Đông An, huyện Văn Yên (dự án chăn nuôi lợn khép kín công nghệ cao kết hợp trồng cây ăn quả); 5 cuộc kiểm tra đột xuất lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 5 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 1 cuộc kiểm tra, rà soát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng trang trí và đá vôi trắng trên địa bàn tỉnh Yên Bái…

Thời gian tới, để công tác BVMT trong KTKS tiếp tục được nâng cao hơn nữa, Sở TNMT tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đầy đủ các quy định về BVMT. Đối với các dự án cấp phép mới, yêu cầu thực hiện đầu tư xây dựng các công trình biện pháp BVMT được đánh giá xác nhận trước khi đi vào hoạt động chính thức. Đẩy mạnh TTKT, giám sát trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT…