Khang Lâm ·
1 năm trước
 2160

[VIDEO] Nhiều giải pháp thiết thực từ gói hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp

Đây là giải pháp nhằm chia sẻ, giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt để phục hồi sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả trong tương lai. Thể hiện sự đồng hành của Chính phủ đối với doanh nghiệp.