Vi Trinh ·
2 năm trước
 2616

An Giang: Triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở TN&MT tỉnh An Giang đẩy nhanh tiến độ triển khai gói thầu cung cấp lắp đặt phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu môi trường, đồng thời triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, phối hợp các địa phương rà soát và đề xuất UBND tỉnh phê duyệt danh mục cập nhật khu, điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường để xử lý.

Theo đó, Sở TN&MT tỉnh An Giang đã tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ TN&MT các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2022, gồm: Dự án xử lý 3 bãi rác ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giai đoạn 2 (bãi rác phường Long Phú,  thị xã Tân Châu; Bãi rác thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới và bãi rác thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) với tổng kinh phí 40 tỉ đồng; Dự án đầu tư nâng cấp và bổ sung trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trường tỉnh An Giang với tổng kinh phí gần 15 tỉ đồng; Dự án đầu tư lò hỏa táng điện cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tại chùa Sóc Rè với tổng kinh phí 70 tỉ đồng.

Sở TN&MT An Giang tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị và phần mềm hiển thị, quản lý số liệu quan trắc môi trường tự động, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu môi trường thuộc dự án điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường và hạ tầng truyền, nhận số liệu quan trắc tự động liên tục tỉnh An Giang.

Hoạt động thu gom rác thải tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Hoạt động thu gom rác thải tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang (Ảnh báo An Giang).

Trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trang bị trạm quan trắc môi trường tự động. Trình UBND phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn. Xây dựng dự thảo đề cương kế hoạch điều tra, thống kê lập danh mục loài ngoại lai xâm hại và đề xuất giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Sở TN&MT còn tham mưu UBND tỉnh An Giang phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, kiến nghị điều chỉnh một phần dự án, giao UBND huyện Tri Tôn làm chủ đầu tư dự án đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường đối với bãi rác xã An Tức thông qua đấu thầu đốt rác và đấu thầu đất bãi rác, đưa vào sử dụng đúng quy hoạch để thanh toán chi phí đốt rác, giảm áp lực cho nguồn ngân sách nhà nước.

Duy trì công tác thu gom và xử lý rác thải với khối lượng trung bình 902 tấn/ngày (đạt 78,5%) trên địa bàn 156/156 xã, phường, thị trấn (tăng 130 tấn so với năm 2020). Thu gom và xử lý gần 3,5 tấn bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng hoàn thiện 2 đề án thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng giai đoạn 2021 - 2025 và nâng cao hiệu quả thu gom, quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh quy hoạch đến năm 2025, định hướng đến năm 2050; đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tiếp tục mời gọi, xã hội hoá việc đầu tư thêm các nhà máy đốt rác công suất khoảng từ 30 tấn/ngày đến 50 tấn/ngày phân tán địa bàn phù hợp với khoảng cách thu gom nhằm xử lý hết lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh…

Nguồn