Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: bảo vệ môi trường

   Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 quy định Xây dựng, phê duyệt quy chế, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên. Cụ thể:
   Nhiều vấn đề liên quan đến an toàn lao động và bảo vệ môi trường đã được đưa ra thảo luận tại Hội thảo: "An toàn lao động và bảo vệ môi trường ngành Công Thương năm 2023".
   Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
   Trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 12-2023 với những nội dung chính như sau:
   Rác trên sông, biển rất nhiều, chủ yếu là rác thải sinh hoạt của người dân. Tuy công nhân đã nỗ lực mỗi ngày để thu gom nhưng do lượng rác lớn, phát sinh liên tục nên không thể xử lý hết được.
   Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt có vai trò quan trọng với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường được xây dựng chung cho toàn bộ sông, hồ nội tỉnh hoặc riêng cho từng sông, hồ nội tỉnh.
   Tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền trên 500 triệu đồng.
   Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã có nhiều quy định thống nhất với Luật bảo vệ môi trường 2020, đưa ra nhiều điểm mới liên quan đến vấn đề về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
   Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây chính là cơ sở để thực thi Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.
   Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đã được quy định trong Luật bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.