Nguyễn Thu ·
2 năm trước
 2759

Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy hoạch Côn Đảo mang tầm cỡ khu du lịch quốc tế

Huyện Côn Đảo đến năm 2045 sẽ được quy hoạch trở thành khu du lịch quốc gia mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ban ngành của tỉnh về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, dự án Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045 có ranh giới khu vực lập điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính huyện Côn Đảo, gồm 16 đảo với diện tích 7.678 ha (trong đó đảo Côn Sơn có diện tích 5,964 ha). 

Thời hạn quy hoạch theo các giai đoạn: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2045, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050; Với tính chất quy hoạch là: Khu du lịch quốc gia, tầm cỡ khu vực và quốc tế; Đô thị du lịch dịch vụ sinh thái biển đảo hấp dẫn; Đi tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo có giá trị tôn vinh và giáo dục truyền thống lịch sử.

quy hoạch côn đảo mang tầm cỡ khu du lịch quốc tế

Mục tiêu của dự án nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Chính phủ, của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc rà soát, điều chỉnh những nội dung quy hoạch đã được phê duyệt; Rà soát các dự án, điều chỉnh cục bộ quy hoạch, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng tới Côn Đảo; Cụ thể hoá mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Côn Đảo; 

Xác định một không gian sống - không gian tổng thể du lịch - văn hóa lịch sử đa dạng và hấp dẫn, vùng sinh thái biển đảo có môi trường chất lượng cao và kết nối thuận lợi với quốc tế và đất liền trên cơ sở khai thác triệt để tiềm năng lợi thế, hạn chế những yếu tố bất lợi của khu vực…

Dự báo quy mô dân số Côn Đảo đến năm 2030 có khoảng 25.000 người, đến năm 2045 khoảng 40.000 người. Lượng khách du lịch dự kiến đến năm 2030 khoảng 300.000 - 350.000 lượt/năm, trong đó khách du lịch quốc tế chiếm khoảng 40%; Đến năm 2045 khoảng 400.000 - 500.000 lượt khách/năm. 

Quy mô đất xây dựng đô thị, du lịch, dự kiến đến năm 2030 khoảng 1.100 ha, đến năm 2045 khoảng 1.500 - 1.800 ha. Các chỉ tiêu chính của đồ án áp dụng theo tiêu chuẩn đô thị loại III, dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ giao Sở Xây dựng phối hợp với Đơn vị tư vấn rà soát, hoạch định lại từng khu vực, trong đó tập trung phát triển khu vực trung tâm Côn Sơn, không phát triển ra các khu vực bên ngoài. 

Đồng thời, ông Thọ cũng lưu ý, cần tính toán về định hướng phát triển không gian nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường, giữ vững hệ sinh thái rừng, biển và kiểm soát được dân số. 

Nguồn