Long Giang - Doãn Kiên ·
3 năm trước
 3666

Bắc Ninh: Tiêu chí môi trường là then chốt trong xây dựng NTM giai đoạn mới

Theo Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Bắc Ninh, tiêu chí môi trường sẽ được ưu tiên và trở thành nhiệm vụ then chốt nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu và nâng cao trong giai đoạn 2021-2025.

Để mục tiêu đến năm 2025, Bắc Ninh phấn đấu có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM – PV) nâng cao; 30% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; ít nhất 50 mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu và 2 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao/huyện NTM kiểu mẫu.

Một góc thành phố Bắc Ninh (ảnh minh họa)

Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định số 374/QĐ-UBND về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trong các tiêu chí thì tiêu chí môi trường được đặc biệt trú trọng cụ thể: 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về đảm bảo môi trường;  Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định; Có mô hình phân loại rác tại nguồn; Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt trên 90%...

Trước thực trạng tại các địa phương khác vấn nạn môi trường đang có diễn biến phức tạp, trở thành điểm nóng, gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều địa phương tình trạng ô nhiễm môi trường đã vượt quá tầm kiểm soát, đặc biệt những địa phương có làng nghề, tập trung chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản… Bên cạnh đó, tình trạng rác thải sinh hoạt, rác thải rắn chưa được tập trung xử lý, giải quyết và thiếu tính đồng bộ giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương dẫn tới nguồn rác thải tồn đọng với số lượng rất lớn tại các bãi tập kết trên địa bàn khu dân cư.

Rác thải vẫn chưa được thu gom vận chuyển và tập kết đúng nơi quy định ở Bắc Ninh.

Nhằm tránh những tồn tại về vấn đề môi trường giống như ở các địa phương khác, Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Vương Quốc Tuấn- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban đã xác định rõ nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch cho tường địa phương, từng giai đoạn cụ thể đặc biệt là tiêu chí môi trường.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được sau 10 năm thực hiện, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã mang lại hiệu quả tích cực và rộng khắp, thể hiện vai trò của một chương trình tổng thể, toàn diện về phát triển kinh tế xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể tính đến hết năm 2020, 100% các xã trong tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn NTM, 8/8 đơn vị cấp huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, vượt xa mục tiêu kế hoạch đặt ra đến năm 2020. 

Việc bảo vệ môi trường bằng cách để rác đúng nơi quy định vẫn còn bị xem nhẹ.

Với quan điểm xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, ngay sau khi 100% các xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Kết quả rà soát thực trạng xây dựng NTM tại 89/89 xã thuộc 6 huyện theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao có 32/89 xã (chiếm 35,96%) đạt từ 15-18 tiêu chí; có 56/89 xã (chiếm 62,92%) đạt từ 10-14 tiêu chí; có 01/89 xã (chiếm 1,12%) đạt 09 tiêu chí; bình quân tiêu chí đạt 13,85 tiêu chí/xã.

UBND tỉnh Bắc Ninh đề xuất thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào "Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 như sau: Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Mức thưởng là 500 triệu đồng/xã. Tiền thưởng sử dụng vào việc trồng cây xanh, trồng hoa cây cảnh; Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Mức thưởng là 1 tỉ đồng/xã. Tiền thưởng sử dụng vào việc mua trang thiết bị thể dục thể thao, băng cờ, khẩu hiệu, đèn trang trí của xã, thôn; Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu: Mức thưởng là 5 tỉ đồng/huyện. Tiền thưởng sử dụng vào việc trồng cây xanh, trồng hoa cây cảnh, trang bị băng cờ, khẩu hiệu, đèn trang trí các tuyến đường trục chính của huyện.

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đã và đang tiến hành triển khai mô hình phân rác thải tại nguồn ở các địa phương cụ thể tại xã Hòa Tiến (Yên Phong), Liên Bão (Tiên Du) và Lâm Thao (Lương Tài)… Mô hình bước đầu đã đem lại hiệu quả mặc dù còn có những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới để từ đây xem xét các địa phương trong kế hoạch về đích NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Mô hình xây dựng nông thôn mới bước đầu đã đem lại hiệu quả mặc dù còn có những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới ở Bắc Ninh.

Trao đổi với Phóng viên Tạp chí Kinh tế Môi trường ông Lưu Văn Khải – Phó Chi cục trưởng Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh) cho biết: Vấn đề xây dựng NTM tỉnh Bắc Ninh được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM trong giai đoạn mới đặc biệt quan tâm. Ngoài các tiêu chí cơ bản thì tiêu chí môi trường sẽ được ưu tiên và trở thành nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn mới này. Song hành cùng vấn đề này là việc chỉ đạo các địa phương sớm hoàn thiện lộ trình, kế hoạch để xử lý vấn đề môi trường như phân rác tại nguồn, hệ thống xử lý nước thải tập trung cùng với cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp sẽ được ưu tiên công nhận và được hưởng các chính sách, phần thưởng ưu đãi của tỉnh.

 

Nguồn