Song Vũ ·
1 năm trước
 2780

Bình Phước: Hàng loạt bất cập trong quản lý, sử dụng đất tại huyện Chơn Thành

Chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định, thiếu sót trong lập hồ sơ chuyển mục đích, phân lô tách thửa trên đất nông nghiệp,... là những tồn tại ở huyện Chơn Thành trong giai đoạn 2019-2020 đã được Thanh tra tỉnh Bình Phước chỉ rõ.

Loại sai phạm liên quan đến quản lý đất đai

Theo Thông báo số 91/TB-T.Tr về Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Chơn Thành. Thanh tra tỉnh Bình Phước đã chỉ ra hàng loạt những bất cập vẫn còn tồn tại và những vi phạm này thuộc thẩm quyền của UBND huyện Chơn Thành, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.

Cụ thể, kết quả thanh tra đã ghi nhận, việc thực hiện các quy định về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cùng tồn tại nhiều vấn đề như đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở mà tại thời điểm xin chuyển mục đích đã có nhà trên đất nhưng không có tài liệu thể hiện việc xử phạt của cơ quan có thẩm quyền.

Nhiều sai phạm liên quan đến quản lý đất đai tại huyện Chơn Thành được Thanh tra tỉnh Bình Phước chỉ rõ.

Trong quá trình lập hồ sơ chuyển mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành đã để xảy ra một số thiếu xót như tờ Trích lục bản đồ địa chính không có chữ ký của Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phiếu chuyển thông tin địa chính đã ghi sai diện tích đất chuyển nhượng ; Việc giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất cho người dân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh có chậm trễ thời gian so với quy định.

Việc thu và sử dụng nguồn thu từ cấp GCNQSD đất và chuyển quyền sử dụng đất - Thu tiền dịch vụ của người dân áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp (thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2019 đến ngày 18/8/2019. Sau thời gian trên đơn vị đã thực hiện thu 5% theo đúng quy định) tính thuế suất GTGT 10% và hạch toán nộp thuế theo tỷ lệ 5% trên tổng doanh thu là chưa đúng với quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, với tổng số tiền 1.446.860.177 đồng (đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Cục thuế tỉnh).

Cùng với đó, kết quả thanh tra còn ghi nhận, công tác quản lý sử dụng đất, UBND xã Minh Thành chưa kịp thời phát hiện trong việc quản lý để người dân tự ý chôn cột điện, mở đường thay đổi hiện trạng sử dụng đất.

Và trên địa bàn huyện Chơn Thành có tình trạng các đơn vị kinh doanh bất động sản tự thiết kế, vẽ bản đồ quy hoạch, tự đặt tên các dự án khu dân cư (không được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương thực hiện) để quảng cáo, chào bán đất đã tách thửa. Với quy định tách thửa đất nông nghiệp như quy định hiện nay đã bộc lộ nhiều bất cập, cần phải kịp thời sửa đổi, bổ sung để hạn chế những trường hợp lợi dụng để tách 01 thửa đất thành rất nhiều thửa nhỏ, sau đó quảng cáo thành các dự án dân cư để chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, kết quả thanh tra còn thể hiện, việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Chơn Thành còn chậm so với thời gian quy định. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm còn thấp.

Việc công bố công khai quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 chậm 07 ngày so với quy định tại Điều 48, Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi bổ sung tại Điều 6 Luật số 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 chậm 05 ngày so với quy định tại Điều 48, Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi bổ sung tại Điều 6 Luật số 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

Nhiều đơn vị bị để nghị xử lý

Từ những sai phạm đã nêu, Thanh tra tỉnh để nghị UBND huyện Chơn Thành kiểm điểm đối với những sai sót mà Đoàn thanh tra đã nêu ở Phần nhận xét, kết luận; Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp kiểm tra việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chơn Thành kiểm điểm đối với sai sót mà Đoàn thanh tra đã nêu ở Phần nhận xét, kết luận. Chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và UBND xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý của cấp xã đối với việc tự ý mở đường trái phép, phân lô bán nền sai quy định, kinh doanh bất động sản trái pháp luật. Đặc biệt chú trọng phát huy hiệu quả Tổ kiểm tra ở từng xã, thị trấn để giám sát, kiểm tra các trường hợp tự ý mở đường trái phép, phân lô bán nền (nếu có), quảng cáo mua bán đất sai sự thật,… kịp thời ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm, cưỡng chế nếu có vi phạm, tái phạm.

Phân lô đất nông nghiệp rồi hô biến thành dự án BĐS diễn ra phức tạp tại Chơn Thành tỏng giai đoạn 2019-2020

Đẩy mạnh thực hiện quyết liệt việc ngăn chặn tình trạng quảng cáo mua bán bất động sản không đúng thực tế. Tiếp tục kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh thời gian giải quyết TTHC đối với thời gian tại bước giải quyết hồ sơ của phòng Tài nguyên và Môi trường đối với TTHC chuyển mục đích sử dụng đất (hiện nay đang quy định 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ) cho phù hợp với thời gian thực tế giải quyết công việc của phòng.

Tham mưu UBND huyện Chơn Thành tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các hộ dân, đồng thời chỉ đạo xử lý đối với hành vi sử dụng đất chưa đúng mục đích như Kết luận thanh tra.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ trì phối hợp với các địa phương tổng hợp, rà soát những bất cập trong tách thửa đất nông nghiệp góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chơn Thành kiểm điểm đối với những sai phạm mà Đoàn thanh tra đã nêu ở Phần nhận xét, kết luận. Nộp số tiền 1.446.860.177 đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh do thu tiền dịch vụ của người dân áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp (thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2019 đến ngày 18/8/2019) tính thuế suất GTGT 10% và hạch toán nộp thuế theo tỷ lệ 5% trên tổng doanh thu là chưa đúng với quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản còn nhiều nội dung chồng chéo, bất cập nên Bộ đang tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi. Để bảo đảm thị trường bất động sản trong thời gian tới phát triển ổn định, lành mạnh, Bộ Xây dựng đã kiến nghị trình Quốc hội hoàn thiện thể chế, pháp luật liên quan bất động sản; cùng với các địa phương khẩn trương xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương giai đoạn 2022-2030 để có cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư triển khai dự án phát triển nhà ở trên địa bàn.

Nguồn: Kinh tế Môi trường