Bích Ngọc ·
20 tuần trước
 9504

Bộ Công Thương: Đề xuất mới về điều hành xăng dầu

Được biết, Bộ Công Thương đề xuất Nhà nước vẫn công bố giá xăng dầu, tuy nhiên kỳ điều hành rút ngắn từ 10 xuống 7 ngày, đồng thời không có mức chiết khấu cố định cho các đại lý.

Mới đây, Bộ Công Thương đã có tờ trình gửi Văn Phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83 và 95 kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, Bộ này nêu hai phương án điều hành giá xăng dầu như sau:

Phương án 1: Vẫn giữ nguyên như hiện tại nhưng rà soát và sửa quy định về phương thức, tần suất xác định các chi phí để tính đúng, đủ và kịp thời hơn cho doanh nghiệp.

Phương án 2: Nhà nước chỉ công bố các yếu tố cấu thành giá, doanh nghiệp đầu mối trên cơ sở này sẽ tự xác định, công bố giá bán lẻ rồi họ báo cáo về liên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát.

Sau phân tích và ý kiến góp ý từ các bộ, ngành, địa phương, Bộ Công Thương đã đề xuất chọn phương án giữ nguyên cách điều hành giá như hiện nay để kiểm soát nguồn cung, giá bán trong nước. 

Tuy vậy, thời gian rà soát các chi phí đưa vào giá xăng dầu được đề nghị rút ngắn (từ 6 tháng xuống còn 3 tháng). Thời gian giữa hai chu kỳ điều hành giá cũng rút ngắn từ 10 ngày hiện tại xuống 7 ngày và cố định vào thứ năm hàng tuần.