Thành Phong ·
34 tuần trước
 7977

Bộ Kế hoạch và đầu tư nói gì khi A0 tách khỏi EVN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về việc thẩm định Đề án tách Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để lập Công ty TNHH MTV trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn.

Báo cáo thẩm định của Bộ KH-ĐT nêu rõ đề án tách A0 từ EVN chưa nhắc đến thông tin của EVN về vốn điều lệ, tài sản sau khi tách A0. Sau khi tách khỏi EVN, vốn điều lệ của NSMO dự kiến là hơn 730 tỉ đồng.

Do đó, Bộ KH-ĐT đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, EVN rà soát, tính toán và khẳng định mức vốn như đề xuất trong đề án đã đảm bảo cho NSMO hoạt động và vận hành ổn định sau khi tách ra hoạt động độc lập. "Đề án cần bổ sung về hoàn thiện một số nội dung cơ bản, như thuyết minh cho số liệu tổng chi phí cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư; khả năng bố trí nguồn vốn"- Bộ KH-ĐT nêu rõ.

Theo đề án của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, A0 sau khi tách khỏi EVN (một phần vốn, tài sản) sẽ thành lập Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO). Công ty này có kinh doanh chính trong lĩnh vực chỉ huy, điều khiển các đơn vị phát điện, truyền tải, phân phối điện; vận hành hệ thống điện quốc gia, điều hành giao dịch thị trường điện Việt Nam và quản lý, bảo trì các hệ thống điện.

Cơ chế tài chính là một trong những điểm mấu chốt để NSMO vận hành ổn định, liên tục sau khi tách khỏi EVN. Tại báo cáo thẩm định, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho rằng, cần có cơ chế tài chính theo từng giai đoạn, đến hết năm 2023; từ đầu 2024 đến khi Luật Giá (sửa đổi) có hiệu lực vào 1/7/2024. Sau giai đoạn này, Bộ Công Thương xây dựng cơ chế tài chính đảm bảo cho NSMO vận hành, hoạt động.

Ảnh minh họa.

Cũng theo báo cáo thẩm định, Bộ Kế hoạch & Đầu tư băn khoăn về vốn điều lệ của công ty điều độ độc lập sau khi tách khỏi EVN, là 735 tỷ đồng theo đề án. Trong đó, vốn điều lệ tính theo vốn chủ sở hữu đến 30/6/2023 là 630 tỷ đồng và khấu hao cơ bản đã cấp cho các dự án của A0 đang thực hiện, chưa hoàn thành là 105 tỷ.

Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính quý I/2023, vốn chủ sở hữu của A0 khoảng 385 tỷ đồng và hiện giá trị còn lại của danh mục tài sản bàn giao tại thời điểm cuối tháng 6/2023 là trên 578 tỷ. Với nguồn lực này, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đề nghị Ủy ban Quản lý vốn, EVN tính toán lại để đảm bảo NSMO hoạt động ổn định sau khi tách khỏi EVN.

Bộ này cũng đề nghị bổ sung căn cứ, hạng mục tài sản hình thành vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ của A0 và rà soát các chi phí hoạt động, vốn lưu động, đầu tư để NSMO hoạt động ổn định đến hết 2023 - giai đoạn chuyển giao từ Ủy ban Quản lý vốn sang Bộ Công Thương.

Trước đó, Bộ Tài chính nêu quan điểm, chưa đủ căn cứ góp ý về vốn điều lệ của NSMO do vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính không có chỉ tiêu khấu hao cơ bản. Hồ sơ kèm theo đề án cũng chưa có báo cáo tài chính quý II của EVN, A0 và các tài liệu liên quan việc EVN cấp vốn khấu hao cơ bản cho A0.

Cơ quan thẩm định cũng lo ngại, số vốn 735 tỷ đồng có đủ để NSMO hoạt động, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trong 5 năm sau khi thành lập hay không. Do đó, Bộ này đề nghị Ủy ban Quản lý vốn làm rõ căn cứ, khả năng bố trí nguồn lực (vốn chủ sở hữu, nguồn khấu hao tài sản cố định, vốn vay...) cho hoạt động của NSMO. Ủy ban này được đề nghị rà soát 9 dự án đang triển khai của A0 để có phương án đầu tư, triển khai trong giai đoạn chuyển tiếp, tránh để các dự án bị dừng do phải thay đổi quy trình thủ tục hoặc chưa kịp bố trí vốn.

Theo Tạ Nhị/Diễn Đàn Sự Thật

https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/6764630790263286/