Huyền My ·
1 năm trước
 3532

Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nguồn nước sau bão lũ

Bộ Y tế đưa ra Hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và xử lý nước sau mùa bão lụt để bảo đảm sức khỏe cho người dân.

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể người dân vùng lũ cách làm trong nước, khử trùng nước để có thể sử dụng an toàn; đồng thời hướng dẫn người dân cách vệ sinh môi trường sau khi nước rút và cách vệ sinh cá nhân để phòng các bệnh dễ phát sinh do ô nhiễm nguồn nước, môi trường. Cụ thể: