Thanh Tâm ·
1 năm trước
 2455

BR-VT: Sớm xử lý các tồn tại trong quản lý, bảo vệ môi trường Khu XLCT TT Tóc Tiên

Dù ngành chức năng tỉnh BR-VT đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp xử lý vấn đề ô nhiễm tại Khu XLCT TT Tóc Tiên, thế nhưng, kết quả giám sát vẫn cho thấy còn một số tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại khu xử lý này.

Tiếp tục thực hiện khắc phục những tồn tại, vướng mắc

Tại buổi làm việc trực tiếp với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) vào giữa tháng 3/2022, Tổng Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã chỉ ra còn nhiều vướng mắc trong công tác bảo vệ môi trường tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (Khu XLCT TT Tóc Tiên) như chưa phân định được mô hình hoạt động của Khu xử lý (là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hay cụm công nghiệp…) dẫn đến còn lúng túng trong phân công phù hợp trách nhiệm quản lý bảo vệ môi trường cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh, nhất là công tác ứng phó khi xảy ra sự cố môi trường.

Đồng thời, tỉnh BR-VT chưa hình thành được mô hình giám sát hiệu quả giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa người dân với doanh nghiệp để hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Hệ thống quan trắc môi trường đang thực hiện chưa phát huy hết vai trò và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để phục vụ hiệu quả, kịp thời cho công tác quản lý và cảnh báo nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; Chưa có giải pháp phù hợp để kiểm soát việc nhiễm bẩn nước mưa chảy tràn trên mặt bằng toàn bộ Khu xử lý, nhất là tại khu phân loại rác đầu vào của Công ty TNHH Kbec Vina khi người dân còn tự phát vào thu lượm ve chai gây ô nhiễm từ các bãi phế liệu. Từ đó, Tổng Cục Môi trường đề nghị UBND tỉnh BR-VT tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại đây.

Trên cơ sở đề nghị của Tổng Cục Môi trường, ngày 18/8, UBND tỉnh BR-VT đã ban hành văn bản số 10101/UBND-VP về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại Khu XLCT TT Tóc Tiên.

Tổng Cục Môi trường đề nghị UBND tỉnh BR-VT tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát vấn đề môi trường tại Khu XLCT TT Tóc Tiên.

Theo đó, UBND tỉnh BR-VT yêu cầu các Công ty/doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu XLCT TT Tóc Tiên khẩn trương phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật tỉnh BR-VT (Trung tâm quản lý hạ tầng), Công ty TNHH môi trường Quý Tiến để đấu nối nước thải vào tuyến cống thu gom nước thải chung để xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung Tóc Tiên trước khi thải ra môi trường.

Che chắn các khu vực có liên quan đến hoạt động xử lý chất thải của nhà máy để tránh nước mưa chảy tràn. Đối với các khu vực không thể che chắn, phải thường xuyên vệ sinh công nghiệp trên mặt bằng để bảo đảm nước mưa chảy tràn không nhiễm bẩn các loại chất thải chảy vào hệ thống thoát nước mưa. Trường hợp đã thực hiện vệ sinh công nghiệp nhưng nước mưa vẫn nhiễm bẩn thì phải có giải pháp thu gom nước mưa nhiễm bẩn và chuyển về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý.

Đồng thời, UBND tỉnh BR-VT cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các quy định tại Điều 36, Điều 37 và Điều 38 Thông tư 10/2021/TT-BTNMT; Thực hiện đầu tư hoàn thành hệ thống quan trắc tự động khí thải và truyền số liệu về Trung tâm tiếp nhận của tỉnh; Rà soát, cải tạo, nâng cấp hoặc đầu tư mới các lò đốt chất thải để kiểm soát hiệu quả hiện tượng khói đen khi khởi động lò, mùi hôi khi đốt chất thải.

Rà soát, cập nhật để ban hành và công khai thông tin kế hoạch ứng phó sự cố môi trường (trong đó chú ý phương án ứng phó sự cố bụi, khí thải…) của cơ sở theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và một số điều tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ nhằm chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các sự cố xảy ra,…

UBND tỉnh BR-VT cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện công khai thông tin môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên tiếp xúc với người dân xung quanh khu vực nhằm nắm bắt những thông tin, có biện pháp xử lý kịp thời khi có phản ánh, yêu cầu của người dân về các vấn đề môi trường phát sinh từ nhà máy; Định kỳ hàng quý, tổng hợp báo cáo tình hình thu gom, xử lý chất thải gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý các khu xử lý chất thải, chính quyền địa phương.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

UBND tỉnh BR-VT yêu cầu UBND TX. Phú Mỹ chỉ đạo các cấp tổ chức thực hiện hoặc thông qua Tổ giám cộng đồng để thực hiện giám sát hiện trường, khi phát hiện hành vi xả thải nước thải, khí thải bất thường của các công ty/doanh nghiệp, ghi nhận thông tin chi tiết (nhận định về việc xả thải nước thải, khí thải; xác định thời điểm bắt đầu xảy ra, thời điểm kết thúc, mô tả hiện tượng,...) và ghi nhận lại bằng các hình ảnh, quay phim để chuyển cho UBND cấp xã, UBND TX. Phú Mỹ triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Phối hợp với đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn, Trung tâm quản lý hạ tầng trong việc giám sát, tìm hiểu thực tế, tham gia đánh giá kết quả việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường tại các cơ sở xử lý chất thải định kỳ hoặc đột xuất. Giám sát thông qua các hệ thống camera do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

Trung tâm quản lý hạ tầng được giao, khẩn trương lắp đặt và vận hành hệ thống camera giám sát hoạt động trong Khu Tóc Tiên. Hình ảnh ghi nhận qua camera được chia sẽ rộng rãi đến các tổ chức, đơn vị liên quan như: Cơ quan quản lý, tổ giám sát cộng đồng, các công ty/doanh nghiệp trong Khu Tóc Tiên để phối hợp giám sát.  Tổ chức giám sát hiện trường, khi phát hiện hành vi xả thải nước thải, khí thải bất thường của các công ty/doanh nghiệp, thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đồng thời ghi nhận thông tin chi tiết (nhận định về việc xả thải nước thải, khí thải; xác định thời điểm bắt đầu xảy ra, thời điểm kết thúc, mô tả hiện tượng,...) và ghi nhận lại bằng các hình ảnh, quay phim để chuyển cho các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định. Phối hợp với chính quyền địa phương, đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn trong việc giám sát, tìm hiểu thực tế, tham gia đánh giá kết quả việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường tại các cơ sở xử lý chất thải định kỳ hoặc đột xuất.

Nguồn nước mặt và nước ngầm quanh Khu XLCT TT Tóc Tiên thường xuyên xuất hiện tình trạng ô nhiễm gây lo ngại cho người dân.

Đối với Sở Xây dựng, UBND tỉnh BR-VT được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, phân định và đề xuất UBND tỉnh xác lập mô hình hoạt động của Khu XLCT TT Tóc Tiên phù hợp với thực tiễn và các quy định liên quan, làm cơ sở phân công phù hợp, hiệu quả trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác quản lý về bảo vệ môi trường của Khu Tóc Tiên theo quy định của pháp luật. Chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Quy chế quản lý Khu Tóc Tiên.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung Tóc Tiên (Công ty TNHH môi trường Quý Tiến) hoàn thành việc lập hồ sơ để được cấp giấy phép môi trường theo quy định và tiếp tục vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải khi các doanh nghiệp đấu nối nước thải; Tổ chức chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh để phối hợp theo dõi, kiểm tra kết quả quan trắc định kỳ, quan trắc tự động liên tục của các doanh nghiệp trong Khu Tóc Tiên; Tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất tại các cơ sở trong Khu Tóc tiên, nhất là khi có các phản ánh về xả thải gây ô nhiễm môi trường để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ phải khẩn trương hoàn thành việc đánh giá kết quả khảo sát dây chuyền, thiết bị, công nghệ sản xuất và công trình bảo vệ môi trường của từng cơ sở trong Khu Tóc Tiên để đưa ra các giải pháp và yêu cầu các nhà máy thực hiện cải tạo, khắc phục, đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ nhằm tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải, hạn chế việc chôn lấp và giảm thiểu ô nhiễm thứ cấp phát sinh từ quá trình xử lý chất thải.

Lực lượng Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất tại các cơ sở trong Khu Tóc Tiên nhất là khi có các phản ánh về xả thải gây ô nhiễm môi trường để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định.