Ngọc Sang ·
1 năm trước
 1485

Cả nước có 671 đội ứng phó thảm họa cộng đồng

Hiện cả nước có 37 đội ứng phó phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, thành phố; 671 đội ứng phó thảm họa cộng đồng do hội thành lập.

Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam việc triển khai các hoạt động tham gia phòng, chống thiên tai được các cấp hội đặc biệt chú trọng. Hiện cả nước có 37 đội ứng phó phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, thành phố; 671 đội ứng phó thảm họa cộng đồng do hội thành lập.

Hiện cả nước có 671 đội ứng phó thảm họa cộng đồng.

Ngoài ra, các cấp hội xây dựng nhiều kho hàng, vận động thêm nguồn hàng dự trữ để phòng, chống thiên tai. Nhờ đó, những năm gần đây, trung bình mỗi năm, giá trị hoạt động của các cấp Hội Chữ thập đỏ tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa đạt hơn 355 tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 1,02 triệu lượt người.

Để cộng đồng có thêm kiến thức, kỹ năng phòng, chống, ứng phó với thiên tai, thảm họa, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thường xuyên tập huấn cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, làm nòng cốt để tuyên truyền đến đông đảo người dân. Ngoài ra, hội đã xây dựng, ban hành tài liệu hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn với những tiêu chí cụ thể, giúp người dân dễ nhớ, dễ hiểu và thực hiện theo.