Bích Ngọc ·
1 năm trước
 1966

Chứng khoán Everest (EVS) báo lỗ hơn 146 tỷ đồng trong quý 3/2022 sau khi liên tiếp bị phạt về thuế và phát hành trái phiếu

Chứng khoán Everest (Mã: EVS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 với kết quả kinh doanh đi xuống cả về doanh thu và lợi nhuận. Chứng khoán Everest còn liên tiếp nhận ba quyết định xử phạt vào nửa cuối tháng 9 với tổng số tiền phạt, truy thu thuế, nộp chậm thuế lên tới hơn 600 triệu đồng.

Mới đây, Chứng khoán Everest ghi nhận doanh thu hoạt động trong quý 3 đạt 87,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 69,3%.

Được biết, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu là lãi từ bán các tài sản tài chính FVTPL ghi nhận 40,5 tỷ đồng (giảm 80,8%). Bên cạnh đó, khoản thu từ hoạt động môi giới chứng khoán cũng giảm 53,7% (còn 16,7 tỷ đồng). Lãi từ các khoản cho vay và phải thu của Chứng khoán Everest trong quý III tăng 10% (lên 27 tỷ đồng). Thu từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 1,5 tỷ đồng (gấp 2,5 lần cùng kỳ).

Trong kỳ chi phí hoạt động của EVS cũng ghi nhận 259 tỷ đồng (tăng 14,6%). Chủ yếu do đánh giá lại khoản lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL tăng lên 224,8 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính cũng tăng gấp 5 lần (lên hơn 7,5 tỷ đồng).

Kết quả, Chứng khoán Everest đã báo lỗ trước thuế quý 3 hơn 187 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 33,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động EVS tăng 11% lên 738 tỷ đồng, thế nhưng lợi nhuận sau thuế âm 4,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ báo lãi 205 tỷ đồng.

Vào 30/9, Chứng khoán Everest có tổng tài sản là 2.484 tỷ đồng, so với thời điểm cuối quý 2 giảm 236 tỷ đồng. Ngày 30/6, quy mô cho vay margin của công ty giảm từ 974,8 tỷ đồng xuống còn hơn 631 tỷ đồng.

Giá trị sổ sách của danh mục FVTPL hơn 999 tỷ đồng và giá trị thị trường là 1.011 tỷ đồng. EVS hạ tỷ trọng trong quý 3 với nhiều cổ phiếu như ACB, OGC và bán toàn bộ các cổ phiếu như VHM, HPG, FPT, VIB, SSI, MSB, PVT và VIC.