Vân Anh ·
3 năm trước
 1913

Công bố hiện trạng rừng năm 2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố giao các sở, ngành, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp được quy định tại khoản 4, Điều 102 Luật Lâm nghiệp.

hiện trạng rừng năm 2020

Rừng phòng hộ Sông Móng - Ca Pét, tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN) 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua, việc cập nhật, tổng hợp và báo cáo của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chậm, quyết định công bố hiện trạng rừng nhiều địa phương chưa thực hiện; kết quả biến động diện tích tại một số địa phương giảm, đặc biệt rừng tự nhiên nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Để thực hiện nghiêm quy định về công bố hiện trạng rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp; thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố giao các sở, ngành, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp được quy định tại khoản 4, Điều 102 Luật Lâm nghiệp.

Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên năm 2020 giảm so với năm 2019, các tỉnh, thành phố rà soát, xác định và báo cáo cụ thể về vị trí, diện tích, trạng thái rừng tự nhiên bị giảm theo kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2020. Đồng thời, xác định nguyên nhân giảm; xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra mất rừng; báo cáo cụ thể về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10/6/2021.

Các tỉnh, thành phố chấn chỉnh trong quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng tự nhiên theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đối với 6 những địa phương chưa công bố hiện trạng rừng năm 2020, gồm: Bình Thuận, Tây Ninh, Cà Mau, Thái Nguyên, TP.HCM, Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh, thành phố thực hiện công bố hiện trạng rừng năm 2020.

Cùng đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc tham mưu quyết định ban hành công bố hiện trạng rừng theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và pháp luật về Lâm nghiệp; báo cáo nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và đề xuất biện pháp khắc phục việc chậm ban hành quyết định công bố hiện trạng rừng.

Bên cạnh đó, các địa phương này phải kịp thời báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nếu có sai khác so với Quyết định số 1558/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020 để xem xét, điều chỉnh phù hợp.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1558/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020. Quyết định công bố hiện trạng rừng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở các Quyết định công bố của UBND cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.

Theo đó, hiện trạng rừng toàn quốc đến ngày 31/12/2020 như sau: diện tích đất có rừng bao gồm cả rừng trồng chưa khép tán 14.677.215ha; Trong đó rừng tự nhiên 10.279.185 ha; Rừng trồng 4.398.030 ha. Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỉ lệ che phủ toàn quốc là 13.919.557ha, tỉ lệ che phủ là 42,01%.

Nguồn: