Thành Phong ·
21 tuần trước
 6710

Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 15-2023

Trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 15-2023 với những nội dung chính như sau:

Về quản lý môi trường

- Lưu vực tìm nguồn ô nhiễm thuốc trừ sâu đô thị bằng cách sử dụng các vùng đất ngập nước được xây dựng ở Melbourne, Australia

- Giám sát hoạt động của vùng đất ngập nước nổi xây dựng: Xử lý nước mưa chảy tràn trong giai đoạn xây dựng khu dân cư đô thị

- Những phát triển gần đây trong xử lý nước bị ô nhiễm vi nhựa: Tiến độ và triển vọng của vật liệu hai chiều dựa trên carbon để tách màng

- Tích hợp địa vật lý thủy văn và GIS phân định tiềm năng nước ngầm và các vùng dễ bị tổn thương trong địa hình đá cứng và trầm tích ở miền Nam Ấn Độ

- Các chỉ số bền vững để đạt được nền kinh tế tuần hoàn: Nghiên cứu điển hình về các dự án trách nhiệm xã hội (CSR) của doanh nghiệp về năng lượng tái tạo và tái chế chất thải nhựa ở Thái Lan

- Đánh giá năng lượng và môi trường của nhà ở xã hội Chile: Ảnh hưởng của vật liệu cách nhiệt và khí hậu

- Kết hợp chuyển hóa đô thị và các khái niệm học tập củng cố để quản lý tài nguyên nước bền vững: Cách tiếp cận mối quan hệ

- Tăng trưởng và động lực phát thải ở các nước Đông Nam Á lục địa

- Một đánh giá quan trọng về các mô hình đẳng nhiệt hấp phụ đối với các chất gây ô nhiễm nước: Đặc điểm đường cong, phân bố năng lượng tại chỗ và các tranh cãi chung

- Mô hình môi trường, xã hội và quản trị (ESG); tác động và đầu tư bền vững – Xu hướng toàn cầu và quan điểm của Ba Lan

Về môi trường đô thị

- Giám sát hệ thống thoát nước như một công cụ để quản lý thông minh đại dịch ở các quốc gia ngưỡng. Nghiên cứu điển hình: Theo dõi SARS-CoV-2 trong đại dịch COVID-19 tại một đô thị lớn ở tây bắc Argentina

- Dự đoán quy mô tối thiểu của không gian sinh thái đô thị dựa trên phân tích hệ thống sinh thái - xã hội

- Tác động của việc tiếp xúc lâu dài với ô nhiễm không khí xung quanh ở bệnh nhân thẩm phân phúc mạc: Một nghiên cứu thuần tập ở Trung Quốc

- Đánh giá tác động môi trường, độc tính và nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn do ô nhiễm kim loại nặng đối với hệ thống thoát nước nông nghiệp liền kề các khu công nghiệp ở Ai Cập

- Sự bất bình đẳng về tác động sức khỏe liên quan đến PM2.5 trong mạng lưới thương mại khu vực phức tạp

- Cấu trúc mạng lưới tương quan không gian nền kinh tế carbon thấp trong quần tụ đô thị

- Rửa nước và rửa axit đối với tro bay khí hóa từ chất thải rắn đô thị: Hành vi kim loại nặng và đặc tính của cặn

Về môi trường khu công nghiệp

- Hiểm họa môi trường do bụi mỏ và phương pháp giám sát ô nhiễm bụi mỏ bằng công nghệ viễn thám: Tổng quan

- Sử dụng các sợi nano lai muối vô cơ tyrosinase và vật liệu tổng hợp lai tyrosinase-MOF để loại bỏ các chất ô nhiễm phenolic từ nước thải công nghiệp

- Một phân tích đầu vào-đầu ra mở rộng về mối liên hệ giữa sản xuất công nghiệp và xả chất gây ô nhiễm nước ở Vành đai kinh tế sông Dương Tử

- Thu hồi tài nguyên từ nước thải dệt nhuộm: Tái tạo thuốc nhuộm, muối và nước bằng cách sử dụng phương pháp bốc hơi liên bề mặt nhờ năng lượng mặt trời

- Khám phá lộ trình tách rời tăng trưởng kinh tế và phát thải CO2 hướng tới các khu công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng-tài nguyên-phát thải nằm gần sông lớn: Thực tiễn và ý nghĩa từ Trung Quốc

- Đặc tính phát thải của dioxin trong quá trình đồng xử lý chất thải rắn trong ngành xi măng Trung Quốc

- Vượt qua rào cản triển khai kinh tế tuần hoàn trong ngành dầu khí: Ý nghĩa môi trường và xã hội

- Các PAH liên quan đến PM2.5 gần một khu công nghiệp điển hình: Xác định rủi ro sức khỏe liên quan đến các nguồn công nghiệp cụ thể

- Phân tích nguồn thống kê về các sự kiện ô nhiễm sulfur dioxide định kỳ trong khu công nghiệp hóa chất

Xin trân trọng giới thiệu!

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG