Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: quản lý môi trường

   Trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 35-2022 với những nội dung chính.
   Để giảm thiểu ảnh hưởng của ô nhiễm và ngăn chặn sự suy thoái môi trường sống và hệ sinh thái, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững, Việt Nam cần tăng cường hơn nữa và có biện pháp quản lý môi trường và bảo vệ hệ sinh thái có hiệu quả.
   Để giảm thiểu ảnh hưởng của ô nhiễm và ngăn chặn sự suy thoái môi trường sống, hệ sinh thái, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững, Việt Nam cần tăng cường các biện pháp quản lý môi trường và bảo vệ hệ sinh thái có hiệu quả.
   Trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 29 - 2022 với những nội dung chính như sau.
   Trong giai đoạn vừa qua, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Một số tác động xấu tới môi trường từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đã được ngăn ngừa có hiệu quả. Nhiều sự cố, vụ việc ô nhiễm môi trường phát sinh trên phạm vi cả nước đã được giải quyết, góp phần làm giảm các bức xúc, điểm nóng về môi trường.
   Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường.
   Với vai trò là một loại công cụ kinh tế trong việc quản lý môi trường, thuế bảo vệ môi trường đã được xây dựng và áp dụng hiệu quả tại Việt Nam. Đây cũng là văn bản duy nhất điều chỉnh một cách trực tiếp vào các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường.
   Việt Nam mong muốn được hợp tác với tất cả các nước trong khu vực để cùng nhau hành động, chia sẻ các kinh nghiệm, thực tiễn tốt, nhằm hướng tới mục tiêu chung là phát triển bền vững khu vực các biển Đông Á.