Huyền My ·
1 năm trước
 3560

Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 35-2022

Trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 35-2022 với những nội dung chính.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: ITN)

Về quản lý môi trường

- Mối liên quan giữa phơi nhiễm độ xanh và tỷ lệ mắc COVID-19 ở Hàn Quốc: Một nghiên cứu sinh thái.

- Mức độ toàn cầu và xu hướng thời gian của tình trạng thiểu năng trí tuệ phát triển vô căn do phơi nhiễm chì từ 1990 đến 2019: Kết quả từ Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu.

- Bao gồm các thay đổi carbon hữu cơ trong đất có thể đảo ngược kết quả của các định lượng thông lượng năng lượng trong lịch sử của nông nghiệp Pampean.

- Phân tích toàn diện về sự tiến hóa và các mối liên hệ cơ bản của các chủ đề nghiên cứu về nước trong thế kỷ 21.

- Hành vi theo dõi và công bố trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Phân tích và ý nghĩa đối với nghiên cứu tính bền vững.

- Các rào cản đối với nền kinh tế xoay vòng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và sự hội nhập của chúng trong khuôn khổ quản lý chiến lược bền vững.

- Ứng dụng quy mô lớn của việc thu giữ carbon cho các ngành công nghiệp chế biến - Đánh giá.

- Những đổi mới trong cơ sở hạ tầng xanh và xanh đô thị: Giải quyết các thách thức địa phương và toàn cầu ở các thành phố.

- Chuyển giao carbon toàn cầu và phát thải trong quá trình sản xuất và tiêu thụ nhôm.

Về môi trường đô thị

- Xác định các thông số chính của nước và các thành phần vi sinh gây ra phát thải N2O lớn trong quá trình xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp.

- Không gian xanh trong khu dân cư và sự phát triển thời thơ ấu và thành tích học tập: Phân tích theo chiều dọc về trẻ em Úc từ 4–12 tuổi.

- Đô thị hóa cản trở việc kiểm soát sinh học đối với côn trùng gây hại: Một phân tích tổng hợp toàn cầu.

- Sự xuất hiện, phân bổ nguồn và đánh giá ô nhiễm của các chất per- và polyfluoroalkyl trong một con sông qua các khu vực nông thôn và thành thị.

- Các nguyên tố đất hiếm do con người gây ra trong các hồ đô thị: Sự phân bố không gian của chúng và ứng dụng theo dõi.

- Hành vi rửa trôi kim loại nặng và đánh giá rủi ro môi trường dài hạn của quá trình đốt chất thải rắn đô thị hóa rắn bằng xi măng tro bay trong bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

- Dòng chảy trên đường như một nguồn cung cấp paraben và các chất chuyển hóa không trọng điểm đáng kể của chúng trong các dòng sông đô thị.

- Loại bỏ thuốc trừ sâu clo hữu cơ và phân tích đo lường bằng cách xử lý nhiều giai đoạn đất ngập nước được xây dựng để xử lý nước rỉ bãi rác.

- Làm thế nào để trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đổi mới xanh chuyển đổi chiến lược xanh của doanh nghiệp thành hoạt động bền vững của doanh nghiệp?

- Mái nhà xanh như một công cụ hữu hiệu để phát triển đô thị bền vững: Quan điểm của Úc liên quan đến quản lý nước mưa và năng lượng tòa nhà.

- Mâu thuẫn hay phối hợp? Mối quan hệ về mặt không gian giữa rủi ro sinh thái cảnh quan và đô thị hóa từ các quan điểm khớp nối ở Trung Quốc.

- Giảm thiểu rủi ro tử vong ở các khu vực đô thị bằng cách giảm thiểu ô nhiễm khí quyển.

Về môi trường khu công nghiệp

- Tổng hợp và mô tả đặc tính của oxit Spinel lưỡng kim ZnCo2O4 pha tạp bạc được hỗ trợ rGO để tăng cường khả năng phân hủy quang xúc tác của nước thải công nghiệp.

- Điều tra hiệu quả sinh thái của ngành dệt may Trung Quốc dựa trên phân tích cấp công ty.

- Sự phân bố theo không gian theo chiều dọc của vi nhựa ven sông: Tác động của ngành dệt may.

- Những thách thức của chính phủ Anh và các ngành công nghiệp liên quan đến kiểm soát khí thải sau lệnh cấm phương tiện của ICE.

- Phát triển hệ thống xác định đặc tính nhựa liên xác nhận sử dụng kỹ thuật quang phổ để quản lý chất thải.

- Đánh giá quan trọng về thu hồi cadmium từ nước thải theo hướng bền vững môi trường.

- Mô hình đánh giá tính bền vững cho các khu công nghiệp: Cách tiếp cận tổng hợp tích phân Choquet.

- Nghiên cứu kinh tế hệ thống trao đổi tái sử dụng nước tập trung trong khu công nghiệp có xét đến việc phân loại nước thải.

- Quy trình oxy hóa nâng cao dựa trên gốc sulfat để xử lý nước thải công nghiệp nông nghiệp: Đánh giá so sánh với quá trình peroxy hóa của Fenton.

Xin trân trọng giới thiệu!