Tạ Nhị ·
1 năm trước
 5045

Công ty cổ phần One Capital Hospitality bị xử phạt vì vi phạm nhiều lỗi về công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 523/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần One Capital Hospitality (HNX: OCH).

Công ty cổ phần One Capital Hospitality bị xử phạt vì vi phạm nhiều lỗi về công bố thông tin.

Phạt tiền 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Đối với hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Phạt tiền 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Tổng hình phạt bằng tiền đối với One Capital Hospitality là 210 triệu đồng.

Được biết, sau kiểm toán năm 2021, One Capital Hospitality ghi nhận doanh thu giảm 54,9% so với cùng kỳ, về 399,16 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 738,81 tỷ đồng về âm 467,54 tỷ đồng.

Với việc ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là lỗ 441,86 tỷ đồng đã nâng lỗ lũy kế tới 31/12/2021 từ 387,99 tỷ đồng lên 829,85 tỷ đồng và bằng 41,5% vốn điều lệ.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/7, cổ phiếu OCH đóng cửa giá tham chiếu 8.100 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: Việt Nam Hội Nhập