Trung Hiếu ·
2 năm trước
 2116

Đắk Nông: Làm mất hơn 200 ha rừng, HTX Hợp Tiến bị thu hồi dự án nông lâm nghiệp

HTX Hợp Tiến đã liên tục để mất rừng, lấn chiếm đất rừng với diện tích khoảng 200 ha. Tính bình quân, mỗi năm trên lâm phần được giao cho HTX Hợp Tiến có khoảng 40 ha rừng bị mất trắng.

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký quyết định thu hồi đất của Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ thương mại Hợp Tiến (HTX Hợp Tiến), xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long.

Đây là dự án nông lâm kết hợp được giao đất, giao rừng từ tháng 2/2016 và liên tục để mất rừng, lấn chiếm đất rừng từ đó đến nay.

HTX Hợp Tiến để mất rừng

Một vụ phá rừng vào năm 2020 xảy ra trên diện tích rừng do HTX Hợp Tiến quản lý

HTX Hợp Tiến được UBND tỉnh giao quản lý hơn 1.215 ha rừng và đất lâm nghiệp tại xã Quảng Sơn (Đắk Glong). Thế nhưng HTX đã vi phạm Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp. Nhiều diện tích rừng của HTX bị người dân chặt phá; đất đai bị lấn chiếm. Những điều này được nêu rõ trong kết luận của Thanh tra tỉnh Đắk Nông. 

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông quyết định thu hồi hơn 1.200 ha rừng, đất rừng của HTX Hợp Tiến. Công ty có trách nhiệm lập phương án sử dụng đất, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định.

Vị trí, ranh giới khu đất tại tiểu khu 1644, 1645 thuộc địa giới hành chính xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long do vi phạm Luật Đất đai. Hiện diện tích rừng còn lại khoảng hơn 366 ha; đất không có rừng hơn 848ha. 

So với quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 3/2/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc cho HTX Hợp Tiến thuê đất để thực hiện dự án quản lý bảo vệ rừng và đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp, diện tích rừng tự nhiên đã giảm hơn 200 ha. Tính bình quân, mỗi năm trên lâm phần được giao cho HTX Hợp Tiến có khoảng 40 ha rừng bị mất trắng.

Nguồn: