Kim Chi ·
1 năm trước
 1284

Đề xuất bỏ quy định sau 5 năm mới được bán lại nhà ở xã hội

Tại dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng đề xuất phương án bãi bỏ quy định thời hạn sau 5 năm bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Cụ thể, liên quan đến nhà ở xã hội, cơ quan quản lý cho biết quy định cứng phải dành tỷ lệ tối thiểu 20% diện tích để cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội và chủ đầu tư chỉ được bán sau 5 năm đưa vào sử dụng dẫn đến tình trạng quỹ nhà ở xã hội để cho thuê để không, lãng phí trong khi đó chủ đầu tư không được bán dẫn đến không thu hồi được vốn.

"Ngoài ra, Luật Nhà ở hiện hành cũng chưa có quy định cụ thể về cách tính giá bán lại nhà ở xã hội sau một thời gian mua, thuê mua", Bộ này nêu.

Theo đó, về nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội, cơ quan quản lý đề xuất sửa đổi, bổ sung theo 2 phương án.

Trong đó, phương án 1 quy định việc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội (NOXH) phải đúng quy định của luật; mỗi đối tượng chỉ mua hoặc thuê mua một NOXH. Trường hợp thuê thì mỗi thời điểm chỉ được thuê 1 căn. Thời hạn của hợp đồng thuê NOXH tối thiểu là 5 năm. Thời hạn thanh toán tiền thuê mua NOXH tối thiểu là 5 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở. Bên mua, thuê mua NOXH không được bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở trong thời gian thuê, thuê mua. Nếu bên thuê, thuê mua không còn nhu cầu thuê mua, thuê nhà ở thì chấm dứt hợp đồng và phải trả lại nhà ở này.

Bên mua, bên thuê mua NOXH không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 5 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở; trường hợp trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý NOXH đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua NOXH nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán NOXH cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Sau thời hạn 5 năm, nếu bên mua, bên thuê mua NOXH có nhu cầu thì được bán lại nhà ở này cho các đối tượng thuộc diện được mua NOXH theo quy định; giá bán do các bên thỏa thuận. Việc xác định đối tượng được mua NOXH theo quy định tại khoản này được thực hiện theo quy định tại điều 88 của luật này. Bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư mà thuê mua, mua NOXH thì được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và được cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật thuế.

Đối với phương án 2, quy định việc bán, cho thuê mua, cho thuê NOXH phải đúng quy định của luật. Mỗi đối tượng chỉ mua hoặc thuê mua 1 NOXH. Trường hợp thuê thì mỗi thời điểm chỉ được thuê 1 căn. Bên mua, bên thuê mua NOXH được bán lại nhà ở này cho các đối tượng thuộc diện được mua NOXH theo quy định của luật; giá bán do các bên thỏa thuận. Việc xác định đối tượng được mua NOXH theo quy định tại khoản này được thực hiện theo quy định tại điều 88 của luật này. Bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Về quy định xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xác định giá không phải do Nhà nước đầu tư xây dựng có tính đến các chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội theo 2 phương án.

Phương án một, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội xác định giá bán, cho thuê, cho thuê mua đảm bảo nguyên tắc theo quy định của luật này và trình UBND cấp tỉnh thẩm định tại thời điểm nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định.

Phương án hai, giá bán, giá cho thuê, mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc theo quy định của Luật này. Sau khi quyết toán và kiểm toán nếu vượt định mức thì phải hoàn trả cho người mua, thuê theo quy định.