Bích Ngọc ·
35 tuần trước
 8757

Doanh nghiệp: Khó duy trì số dư Quỹ bình ổn giá theo quy định

Theo doanh nghiệp, việc khó duy trì số dư Quỹ bình ổn giá theo quy định là do nếu họ có dư nợ tại ngân hàng mở tài khoản Quỹ Bình ổn khi đó ngân hàng sẽ tự động trích nợ từ các tài khoản khác của doanh nghiệp, trong đó có tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Vụ Thị trường trong nước cho hay, Bộ Tài chính là đơn vị chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Quỹ bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, đồng thời hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, quy mô Quỹ, cùng với đó kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện các quy định về trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.

Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương công bố mức trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá của từng kỳ điều hành theo quy định để các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu áp dụng. 

Bên cạnh đó, những báo cáo về Quỹ bình ổn giá xăng dầu được thương nhân gửi đến Bộ Công Thương để bộ thực hiện công khai số dư Quỹ lên cổng thông tin điện tử của Bộ và để ước lượng số dư tổng thể của Quỹ trên cả nước với mục đích phục vụ công tác điều hành giá xăng dầu.

Để bảo vệ cho quan điểm kể trên, Vụ Thị trường trong nước cũng trích dẫn hàng loạt điều khoản tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Nhà băng thu nợ doanh nghiệp bằng cách trích Quỹ bình ổn giá

Được biết, báo cáo của một số doanh nghiệp đã bị Bộ Tài chính xử phạt vi phạm hành chính về Quỹ bình ổn giá cũng được Vụ Thị trường trong nước đề cập đến. Trong đó, phần lớn là lỗi không kết chuyển số dư Quỹ bình ổn giá vào tài khoản ngân hàng.

Vụ Thị trường trong nước cho biết, các doanh nghiệp báo cáo đã thực hiện nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính, khắc phục nộp dần số tiền trong khả năng tài chính của doanh nghiệp (tại thời điểm đó) vào tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cơ quan này cũng cho hay, một số doanh nghiệp phản ánh rằng khi doanh nghiệp có số dư nợ tại ngân hàng thương mại - nơi doanh nghiệp mở tài khoản Quỹ Bình ổn, ngân hàng đã tự động trích thu nợ từ các tài khoản khác của doanh nghiệp có số dư dương, trong đó có tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu để khấu trừ công nợ của doanh nghiệp. Chính vì thế, khó để doanh nghiệp có thể duy trì số dư Quỹ bình ổn giá theo quy định.

Bên cạnh đó, trong phản hồi cơ quan này cũng cho biết rằng hầu như việc doanh nghiệp không kết chuyển số dư Quỹ bình ổn giá vào tài khoản ngân hàng không ảnh hưởng đến việc sử dụng Quỹ khi cần sử dụng theo công bố điều hành giá của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Nguyên nhân được Vụ Thị trường trong nước lập luận là do việc sử dụng Quỹ bình ổn giá được áp dụng và tính luôn mức giảm vào giá bán lẻ xăng dầu cho người tiêu dùng, chính vì vậy doanh nghiệp sẽ bị giảm trừ phần chi Quỹ bình ổn giá vào doanh thu bán hàng.

Theo quy định hiện hành, Quỹ bình ổn giá xăng dầu được lập tại doanh nghiệp. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm trích lập, chi sử dụng, báo cáo, công khai về Quỹ và quản lý Quỹ theo quy định, đồng thời cũng có trách nhiệm lựa chọn, mở tài khoản theo dõi riêng về Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại ngân hàng, có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tên, địa chỉ, thông tin liên lạc của ngân hàng đó đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá), Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) và công bố thông tin theo quy định.

Theo thông tư số 103/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật đối với việc thực hiện trích lập, chi sử dụng, báo cáo và quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Về trách nhiệm quản lý Quỹ thuộc về hai Bộ: Công Thương và Tài chính. Quy định tại thông tư trên thể hiện vai trò quan trọng của Bộ Công Thương trong việc trích lập Quỹ trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính. Nếu hai Bộ có ý kiến khác nhau thì Bộ Công Thương ra quyết định để áp dụng.

Theo Tạ Ngọc/ Diễn đàn sự thật

https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/6883421715050859/?