Nguyễn Thật ·
3 năm trước
 3388

Đồng Nai chuyển đổi hơn 11 ha rừng làm Thủy điện Phú Tân 2

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích sử dụng khác để thực hiện dự án Thủy điện Phú Tân 2.

Theo đó, dự án Thủy điện Phú Tân 2 do Công ty Cổ phần ANI POWER làm Chủ đầu tư được thực hiện trên địa bàn 3 xã là Thanh Sơn, Phú Tân, Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Để thực hiện dự án này, ngày 13/5 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1577/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của Hội đồng nhân dân quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Thủy điện Phú Tân 2.

Theo Quyết định này, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao cho UBND huyện Định Quán chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 trên địa bàn huyện Định Quán.

Đồng thời, UBND huyện Định Quán phải yêu cầu Chủ đầu tư dự án xây dựng phương án trồng rừng thay thế đối với phần diện tích đất rừng chuyển đổi làm dự án Thủy điện Phú Tân 2. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 1/12/2021.

Thủy điện Phú Tân sẽ được xây dựng từ việc chuyển đổi hơn 11 ha rừng.

Về vấn đề trồng rừng thay thế, UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan rà soát đất trồng rừng thay thế; Thống nhất địa điểm, giải pháp trồng rừng thay thế, nguồn kinh phí hỗ trợ thanh lý hợp đồng khoán và kinh phí trồng rừng thay thế; Cập nhật điều chỉnh diện tích thay đổi vào kết quả theo dõi diễn biến rừng hàng năm theo quy định.

Trước đó, tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 12/3/2021, HĐND tỉnh Đồng Nai đã quyết định chủ trương chuyển đổi 11,29 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Thủy điện Phú Tân 2.

Đến ngày 15/4/2021, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Thủy điện Phú Tân 2. Theo đó, tùy từng vị trí đất, giá đất bồi thường dao động từ 150.000 đồng đến 210.000 đồng/m2.

Qua tìm hiểu của Tạp chí Kinh tế Môi trường, vào năm 2013, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản kiến nghị lên Bộ Công Thương loại bỏ hai dự án và tạm ngưng ba trong số năm dự án Quy hoạch thủy điện bậc thang trên địa bàn tỉnh gồm: Thủy điện Tà Lài (huyện Tân Phú), Ngọc Định (huyện Định Quán), Phú Tân 1, Phú Tân 2 và Thanh Sơn.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, ba dự án thủy điện là Phú Tân 1, Phú Tân 2 và Thanh Sơn chỉ được cho phép đầu tư sau năm 2015 nếu đảm bảo có hiệu quả kinh tế và ít tác động đến môi trường - xã hội.

Nguồn Kinh tế Môi trường