Thủy Tiên ·
2 năm trước
 2846

Dự án khu dân cư Tầm Nhìn của Khang An: Ai kí quyết định phê duyệt chiều cao khu chung cư vượt 10 tầng?

Câu hỏi đặt ra là việc thiếu nhất quán xảy ra tại UBND quận Bình Tân, khi đơn vị này phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 không đúng với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt, cụ thể là phê duyệt quyết định với chiều cao khu chung cư Tầm Nhìn vượt 10 tầng so với quyết định trước đó là vô tình hay cố ý?

Dự án Khu dân cư Tầm Nhìn thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Địa ốc Khang An làm chủ đầu tư. 

Tại kết luận Thanh tra 757 về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với khu công nghiệp, khu đô thị; chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Dự án Khu dân cư Tầm Nhìn kể trên cũng được xướng tên.

Lý do vì sao? Dự án Khu dân cư Tầm Nhìn đã tồn tại những sai phạm gì? Tìm hiểu được biết, tại Dự án Khu dân cư Tầm Nhìn, UBND TP Hồ Chí Minh cùng UBND quận Bình Tân đã để tồn tại sai phạm nghiêm trọng như sau: 

Được biết, ngày 14/9/2009, UBND TP có Quyết định số 4311/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An được chuyển mục đích sử dụng 59.236 m2 đất tại phường Tân Tạo A để đầu tư xây dựng khu dân cư Tân Tạo tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Theo đó, ngày 29/6/2011, UBND TP Hồ Chí Minh có Quyết định số 3276/QĐ-UBND về việc duyệt giá trị quyền sử dụng đất. Tổng số tiền chủ đầu tư đã nộp theo thông báo của cơ quan thuế là 46.933.028.342 đồng.

Khu dân cư Tầm Nhìn

Phối cảnh tổng quan khu dân cư Tầm Nhìn Tân Tạo

Theo Thanh Tra, Thanh tra Chính phủ nhận thấy, UBND TP Hồ Chí Minh có Quyết định số 4311/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 cho phép Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An được chuyển mục đích sử dụng toàn bộ 59.236 m2 đất để đầu tư xây dựng khu dân cư khi dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất, chuyển đất nông nghiệp để xây dựng khu dân cư, không có tên trong danh mục các dự án có nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm của TP giai đoạn năm 2001 - 2005 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-CP ngày 31/7/2003 là vi phạm quy định pháp luật. 

Cụ thể, vi phạm tại Điều 19 Luật Đất đai năm 1993 và Khoản 3, 4, Điều 1 Luật Đất đai năm 1998; cho phép Dự án Khu dân cư Tân Tạo sử dụng đất “lâu dài”, nhưng khi được giao đất chủ đầu tư không đăng ký nhu cầu sử dụng đất, vi phạm Điều 31, Điều 46 và Khoản 3, Điều 67 Luật Đất đai năm 2003; Khoản 1, Điều 36 Luật Đầu tư năm 2005.

Tiếp đến, UBND quận Bình Tân phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 với chiều cao khu chung cư là 25 tầng vượt 10 tầng so với Quyết định số 4014/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 cũng của UBND quận Bình Tân phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 chỉ với chiều cao cho phép là 15 tầng, vi phạm quy định tại Điều 23 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

Đến thời điểm thanh tra, dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, Thanh tra Chỉnh phủ đề nghị UBND Thành phố thực hiện rà soát để xử lý các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến các vi phạm nêu trên. Trong đó, cần rà soát để tính và thu tiền sử dụng đất theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Như vậy, việc thiếu nhất quán xảy ra tại UBND quận Bình Tân, khi đơn vị này phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 không đúng với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt, cụ thể là phê duyệt quyết định với chiều cao khu chung cư vượt 10 tầng so với quyết định trước đó là vô tình hay cố ý?

Ai đã kí vào quyết định phê duyệt chiều cao khu chung cư vượt 10 tầng này? Có thể có sai sót trong việc này được hay không? Nếu không phải vô tình, thì lý do nào đã khiến UBND quận Bình Tân "đặt bút" phê duyệt một quyết định sai lệch nội dung, thiếu nhất quán đối với quyết định trước đó?

Để đến khi sự việc được thanh tra phát hiện sai phạm thì rơi vào tình huống "sự đã rồi". Đến thời điểm thanh tra, dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, vậy thì những sai phạm về đất đai sẽ được xử phạt như thế nào?

Thêm vào đó, sai phạm tại UBND TP Hồ Chí Minh khi đơn vị này ra quyết định cho phép chủ đầu tư chuyển đất nông nghiệp để xây dựng khu dân cư, không có tên trong danh mục các dự án có nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm của TP có đơn thuần chỉ là một sự sai sót?  

Theo thanhtra.com.vn