Thành Phong ·
45 tuần trước
 7989

Giải quyết dứt điểm tồn tại, vi phạm trong khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động kiểm tra, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm trong hoạt động khoáng sản; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản 5893 về việc quản lý khoáng sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ TNMT đánh giá: Thời gian gần đây, sự phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản giữa Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND tỉnh) và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ngày càng tích cực.

Các đối tượng đã cấu kết khai thác trái phép trên 1 triệu tấn than thu lợi bất chính trên 120 tỷ đồng tại mỏ than Minh Tiến, Đại Từ.

Nhiều địa phương, UBND tỉnh đã thực hiện gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường giấy phép hoạt động khoáng sản; bản xác nhận đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản trong diện tích dự án đầu tư xây dựng công trình; quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá, khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản...

Các tỉnh, thành phố đã chú trọng hơn trong công tác đóng cửa mỏ khoáng sản đối với các mỏ có Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Tuy nhiên vẫn còn địa phương chưa phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường trọng việc đôn đốc kịp thời và có biện pháp xử lý, giải quyết dứt điểm đối với các tổ chức, cá nhân khai thác khoảng sản chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ', bàn giao đất để địa phương quản lý sau khi giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực.

Để thực hiện nghiêm quy định pháp luật về khoáng sản, quy định pháp luật có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố căn cứ quy định về chức năng, nhiệm vụ quản lý tiếp tục rà soát các nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 2317/UBND-CNNXD ngày 19/5/2023 về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản để tổ chức thực hiện; chủ động kiểm tra, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm trong hoạt động khoáng sản; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát, đảm bảo trách nhiệm toàn diện về nội dung các văn bản chỉ đạo điều hành, cấp phép hoạt động khoáng sản, các quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá, khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, phê duyệt trữ lượng, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo dùng quy định.

Mỏ sắt Cù Vân do Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến Công khai thác lộ thiên với tổng diện tích 20.69 ha. Đến giữa năm 2022, mỏ sắt này dừng hoạt động do hết hạn giấy phép. Sau khi đóng cửa, nơi đây tiềm tàng những ẩn họa do phía chủ mỏ không hoàn thổ, phục hồi môi trường và đất đai.

Thời gian gần đây, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đã có những phản ánh việc trên địa bàn xã Cù Vân (huyện Đại Từ) có 4 mỏ khai thác khoáng sản đã được cấp phép, trong đó 2/4 mỏ (gồm mỏ sắt Cù Vân và mỏ than Suối Huyền) đã có thông báo về việc giấy phép hết hiệu lực. 

Cử tri xã Cù Vân đề nghị và mong muốn UBND tỉnh thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, đóng cửa mỏ đối với 2 mỏ khoáng sản trên; đồng thời, chỉ đạo Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến Công, Công ty CP Khai khoáng Miền núi (đơn vị được cấp phép khai thác) và cải tạo phục hồi môi trường theo quy định.