Ngọc Lan ·
36 tuần trước
 8672

Hà Nam: Tổ chức đấu giá hơn 230 lô đất trong tháng 9

Trong tháng 9, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam tổ chức đấu giá 230 lô đất, tại các huyện Bình Lục, Kim Bảng giá khởi điểm thấp nhất 8,2 triệu đồng/m2, cao nhất 16 triệu đồng/m2.

Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam vừa ra văn bản thông báo về lịch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong tháng 9/2023. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 230 lô trong tháng 9/2023.

Vị trí 64 lô đất tại xã Nhật Tân được tổ chức đấu giá ngày 29/9.

Cụ thể, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam tổ chức đấu giá 166 lô đất tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam sẽ tổ chức đấu giá vào sáng ngày 28/9 tại UBND xã Bình Nghĩa. Giá khởi điểm thấp nhất 8,2 triệu đồng/m2, giá khởi điểm cao nhất 12,5 triệu đồng/m2.

Đến ngày 29/9, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam tiếp tục tổ chức đấu giá 64 lô đất tại Hội trường UBND xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng. Theo đó, giá khởi điểm thấp nhất 10 triệu đồng/m2 gồm các lô LK1-7, LK 1-8; cao nhất 16 triệu đồng/m2.

Một góc xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng.

Cả hai cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Bình Nghĩa huyện Bình Lục và xã Nhật Tân huyện Kim Bảng được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, số vòng đấu giá, bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.