Hà Trần ·
1 năm trước
 4344

Hà Nội công bố mẫu giấy đi đường dùng trong thời gian giãn cách xã hội, dùng mẫu cũ có thể bị phạt không?

Hà Nội công bố mẫu giấy đi đường dùng trong thời gian giãn cách xã hội, dùng mẫu cũ có thể bị phạt không? Thêm nữa, những đối tượng nào mới được cấp giáy đi đường?

UBND TP. Hà Nội vừa ra Thông báo số 2434/UBND-KT về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho người đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội.

Hà Nội công bố mẫu giấy đi đường dùng

Trong đó, thống nhất quy định, quy trình để tạo điều kiện cho người dân các tỉnh, thành phố khác di chuyển ra khỏi Hà Nội khi kết thúc thời gian điều trị tại các bệnh viện; thống nhất mẫu giấy tờ, quy trình kiểm soát việc di chuyển của lực lượng công vụ, y tế, công nhân, lao động hiện đang sinh sống tại khu vực ven đô, rút ngắn thời gian khai báo để di chuyển vào Thành phố Hà Nội.

mẫu giấy đi đường

Mẫu giấy đi đường trên địa bàn TP. Hà Nội trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Tuy nhiên, nhiều người dân thắc mắc, trước khi Hà Nội công bố mẫu "Giấy đi đường" họ đã được cơ quan, công ty cấp cho một tờ giấy đi đường. Nếu dùng mẫu cũ cơ quan cấp khi gặp lực lượng chức năng kiểm tra họ có vi phạm quy định và có bị xử phạt không?

Vậy, theo Dân Việt, câu trả lời như sau: Đây là quy định mới, áp dụng thống nhất cho cơ quan, tổ chức, cá nhân để thực hiện các quy định về giãn cách xã hội, đảm bảo thuận lợi cho cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm cũng như để đảm bảo thuận tiện cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, các giấy tờ cần thiết để tham gia giao thông. 

Mẫu giấy đi đường nêu trên là mẫu chung, trong đó có những nội dung bắt buộc như thông tin của người đi đường, cơ quan tổ chức làm việc, địa chỉ, lý do ra đường và các thông tin khác có liên quan.

Căn cứ vào mẫu này, mỗi cơ quan, đơn vị sẽ ban hành những giấy đi đường theo nội dung thông tin của đơn vị mình. Mẫu có tính chất hướng dẫn và quy định về mặt nội dung.

"Đối với các cơ quan tổ chức đã thực hiện các mẫu giấy đi đường trước đó mà có đầy đủ nội dung thông tin như giấy trên thì không cần phải thay đổi, bởi mẫu là quy định chung, chỉ cần có đầy đủ các thông tin như vậy là được. Quan trọng nhất là thông tin về người đi đường, cơ quan, địa chỉ cư trú và lý do ra đường", luật sư Cường nói.

Trong trường hợp cơ quan chức năng kiểm tra giấy đi đường mà không có đầy đủ các thông tin theo mẫu: như thông tin về cơ quan, nơi cư trú của người đi đường; lý do đi đường… thì người dân có thể bị xử phạt vì giấy này không hợp lệ.

Đối với trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết có thể bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng; Trường hợp giao tiếp trong phạm vi dưới 2 mét sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng.

"Còn trường hợp người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp đến cơ quan doanh nghiệp của mình để ký giấy, đóng dấu cho bản thân mình và cán bộ nhân viên giấy đi đường theo mẫu để đi làm việc, chưa kịp phát hành mẫu giấy này, tôi nghĩ rằng cơ quan chức năng cũng có thể linh động để họ thực hiện các thủ tục theo quy định" - luật sư Cường cho hay.

Chỉ được cấp, sử dụng giấy đi đường trong các trường hợp cụ thể

UBND TP. Hà Nội đã có văn bản thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội.

giấy đi đường

Chỉ được cấp, sử dụng Giấy đi đường trong các trường hợp cụ thể như sau: 

Đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố: Chỉ những trường hợp thực sự cần thiết: trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu thì cán bộ, nhân viên được tham gia giao thông. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch và cấp Giấy đi đường theo mẫu.

Đối với người lao động trong thành phố làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất (bao gồm cả các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp), cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu; lực lượng duy trì hệ thống, bảo trì, bảo dưỡng các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong thành phố được tham gia giao thông khi: Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm quản lý chặt chẽ người lao động, cam kết về việc đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch; lập kế hoạch hoạt động, kèm theo danh sách người lao động, cấp Giấy đi đường theo mẫu.

Đối với người ở tỉnh, thành khác vào thành phố làm việc, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động, cần có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo mẫu.

Đối với cán bộ, nhân viên, người lao động có địa chỉ thường trú tại Hà Nội làm việc, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố khác cần có giấy xác nhận là cán bộ, công nhân, người lao độ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố đó và giấy nhận của chính quyền nơi cư trú theo mẫu.

Đối với các trường hợp khác như: người ở tỉnh, thành khác đưa, đón bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố; lễ tang; đi sân bay Nội Bài để công tác (kể cả người đưa đón) cần chuẩn bị Căn cước công dân, Hộ chiếu, Vé máy bay, kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 3 ngày); Đối với bệnh nhân phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện; lịch trình vào, ra; địa điể xuất phát, nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông trên địa bàn Thành phố. Đối với lễ tang ngoài thành phố cần có danh sách thành viên trong gia đình và người phục vụ tham gia tang lễ, cam kết của gia đình đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17-CT/UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố.

Các trường hợp ra, vào thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch bệnh, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia phải có các loại giấy tờ chứng minh việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó và Giấy đi đường theo mẫu.

Đối với các trường hợp người dân đi ra khỏi thành phố trước ngày 24/7/2021 (thời điểm ban hành Chỉ thị số 17) muốn quay lại Hà Nội, các trường hợp người buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương, tỉnh, thành khác vào Hà Nội cần chuẩn bị căn cước công dân, các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán; kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 3 ngày).