Phúc Khang ·
2 năm trước
 1329

Hà Nội đưa ra 30 hành động ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo “Tham vấn dự thảo Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 cho thành phố Hà Nội” vừa được Sở TN&MT Hà Nội phối hợp tổ chức.

Ảnh: Internet

Theo dự thảo, mục tiêu của thành phố đến năm 2030 là triển khai các hành động nhằm giảm 30% phát thải khí nhà kính và năm 2050, trung hòa khí cácbon; thu gom và tái chế 100% lượng rác thải đô thị và làng nghề; di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư; phát triển đô thị xanh, văn minh; xây dựng hệ thống giao thông thông minh, kết nối đồng bộ, hiện đại, ít phát thải khí cacbonic...

Đặc biệt, trong chương trình hành động, phải xây dựng được phương án lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu trong chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển của thành phố.

Theo đại diện Sở TN&MT Hà Nội, thời gian tới, Sở sẽ tổng hợp ý kiến, hoàn thiện kế hoạch hành động để trình UBND thành phố ban hành trong quý II-2021.

Nguồn