Quỳnh Hoa ·
2 năm trước
 2185

Hà Nội hỗ trợ hơn 17.000 giáo viên ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Từ tháng 5 đến nay, khoảng 2 triệu học sinh Hà Nội dừng đến trường để phòng chống Covid-19. Trong khi nhiều giáo viên công lập vẫn được hưởng lương thì rất nhiều giáo viên ngoài công lập rơi vào hoàn cảnh khó khăn do mất việc. Bởi vậy, Hà Nội đã hỗ trợ hơn 17.000 giáo viên ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19...

hỗ trợ giáo viên ngoài công lập

Ngày 13/8, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết hỗ trợ người bị ảnh hưởng do Covid-19. Trong 9 nhóm được hỗ trợ, có 3 nhóm liên quan đến giáo viên.

Thứ nhất là nhóm người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập có ký hợp đồng lao động, nhưng phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không lương do cơ sở tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch. Điều kiện hỗ trợ là thời gian nghỉ việc không lương từ 30 ngày liên tục trở lên, tính từ 1/5 đến 31/12, mức 1,5 triệu đồng/người.

Nhóm thứ hai là người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập phải chấm dứt hợp đồng lao động từ 1/5 đến 31/12 do cơ sở dừng hoạt động để phòng chống dịch. Mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Nhóm thứ ba là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (trụ sở chính trên địa bàn Hà Nội) phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên từ 1/5 đến 31/12 để phòng chống dịch. Mức hỗ trợ 3 triệu đồng/chủ cơ sở.

Ngoài ra, người lao động thuộc nhóm thứ nhất và thứ hai nếu đang mang thai, đang nuôi con từ 6 tuổi trở xuống thì được hỗ trợ bổ sung một triệu đồng/người. Kinh phí từ ngân sách thành phố và dự phòng của ngân sách quận, huyện, thị xã.

Từ tháng 5 đến nay, khoảng 2 triệu học sinh Hà Nội dừng đến trường để phòng chống Covid-19. Trong khi giáo viên công lập vẫn được hưởng lương từ ngân sách, giáo viên, người lao động tại cơ sở ngoài công lập phần lớn không có lương, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế trên, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết hỗ trợ người bị ảnh hưởng do Covid-19 theo những mức kể trên.