Thanh Tâm ·
2 tuần trước
 3306

Hà Nội rà soát công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, làng nghề

Trên địa bàn Hà Nội có 70 cụm công nghiệp đang hoạt động, trong đó, có 41 cụm công nghiệp đã và đang được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; 93 làng nghề đã được đầu tư hệ thống thu gom, thoát nước thải đồng bộ.

Mới đây, Đoàn Giám sát số 2 của HĐND Thành phố Hà Nội, do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Qúy Tiên làm Trưởng đoàn, đã làm việc với các Sở: Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Công Thương và Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp về việc thực hiện các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường trong quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố.

Ảnh minh họa.

 

Theo báo cáo của các sở, ngành, trong công tác thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đô thị và tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho Thành phố, hiện các trạm xử lý nước thải sinh hoạt đô thị: Kim Liên, Trúc Bạch, Bảy Mẫu, Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Bắc Thăng Long - Vân Trì đang vận hành hiệu quả, đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường. Thành phố đang tiếp tục tập trung nguồn lực, khẩn trương thực hiện Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Kiến Hưng, Sơn Tây.

Về xử lý nước thải tại các khu, cụm công nghiệp và làng nghề, hiện, trên địa bàn Thành phố có 70 cụm công nghiệp đang hoạt động, trong đó, có 41 cụm công nghiệp đã và đang được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; 93 làng nghề đã được đầu tư hệ thống thu gom, thoát nước thải đồng bộ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp có 27 dự án theo Quy hoạch thoát nước, trong đó, có 8 dự án đã hoàn thành, 8 dự án chuyển tiếp thi công, 11 dự án giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ trương đầu tư. Hiện nay, có 7/11 dự án đã được UBND Thành phố giao Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT chủ trì, Ban QLDA phối hợp lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Để sớm thực hiện các mục tiêu, yêu cầu theo Quy hoạch thoát nước, Ban QLDA đề nghị Thành phố tiếp tục giao 4/11 dự án còn lại cho Sở Xây dựng chủ trì, Ban phối hợp lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Trao đổi tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đề nghị các sở, ngành làm rõ về công tác quản lý trong cấp phép về môi trường, đặc biệt là cấp phép các dự án xử lý nước thải và quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra sau cấp phép, đồng thời, cung cấp thông tin hiện trạng từng dự án đang chuẩn bị đầu tư, đã đầu tư, đã hoàn thành đưa vào vận hành; thực trạng công tác quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là xử lý nước thải sinh hoạt và tại các cụm công nghiệp, làng nghề; đơn giá, công tác đầu tư các dự án…

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Qúy Tiên cho biết, mục đích của đợt giám sát nhằm đánh giá thực trạng tình hình tổ chức thực hiện các quy định pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố; làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, qua đó, đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền các biện pháp khắc phục tồn tại, khó khăn nhằm thực hiện đúng, hiệu quả các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố.

Lãnh đạo Thành phố khẳng định, công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động xử lý nước thải tại các khu, cụm công nghiệp, nước thải làng nghề luôn được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Năm 2017, Thành ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề số 11 về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Trong nhiệm kỳ này, Thành ủy ban hành Chương trình số 03 về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025"; Chương trình số 05 về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025". HĐND Thành phố cũng đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách và đã đưa chỉ tiêu tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động ổn định có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc quy chuẩn quốc gia vào Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội hàng năm. UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai các Chương trình, Nghị quyết của Thành ủy và HĐND Thành phố.

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 9/9 khu công nghiệp được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải tập trung và đang vận hành hoạt động hiệu quả (đạt 100%). 41/41 CCN đang hoạt động ổn định phù hợp quy hoạch đã được đầu tư xây dựng hoàn thành hoặc đang đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, đối với các cụm CN xây dựng mới đều có quy hoạch trạm xử lý nước thải tập trung. 04/313 làng nghề truyền thống có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 93/313 có hệ thống thoát nước tập trung, góp phần quan trọng bảo vệ môi trường khu, cụm công nghiệp, làng nghề.