Thanh Loan ·
2 năm trước
 3210

Sử dụng lá thông để đo ô nhiễm không khí?

Việc sử dụng công nghệ lá thông để đo ô nhiễm không khí được phát triển từ ý tưởng rằng các kim loại nặng trong không khí được lá cây sống hấp thụ và tích tụ bên trong chúng. Vậy, các nhà nghiên cứu đã phát triển công nghệ này như thế nào?

Theo Báo Tuổi trẻ, Bộ Môi trường Hàn Quốc (MoE) vừa cho phép áp dụng công nghệ mới sử dụng lá thông làm chất kết hợp sinh học để đọc mức độ ô nhiễm không khí do các hạt kim loại nặng gây ra. Công nghệ này cho phép đọc các chất gây ô nhiễm không khí ở những khu vực không có trạm quan trắc chất lượng không khí.

Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia (NIER) thuộc MoE phát triển cho biết công nghệ này rất có giá trị vì giúp cung cấp một chỉ số môi trường mới. Cơ quan này có kế hoạch thử nghiệm công nghệ trên trong lĩnh vực môi trường bắt đầu từ năm 2022.

Công nghệ này yêu cầu mẫu lá thông từ những cây ít nhất một năm tuổi và cao tối thiểu 3m ở những khu vực nghi ngờ ô nhiễm không khí. Các lá thông thu thập được cần được cắt nhỏ, đồng thời được giữ ở nhiệt độ cực thấp và sau đó trải qua quá trình đồng nhất.

cây thông

Sau khi làm đông khô các mẫu lá thông, trải qua quá trình xử lý sơ bộ, các mẫu lá thông phải được kiểm tra bằng cách sử dụng các thiết bị như ICPAES (máy quang phổ phát xạ nguyên tử plasma ghép cảm ứng) và GCMS (máy khối phổ sắc ký khí) để đo các chất ô nhiễm tiềm ẩn trong chúng, chẳng hạn như chì, cadimi, crom và hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs).

Nguyên nhân lá thông được chọn để áp dụng công nghệ này là vì những kim loại nặng sẽ bám vào cành thông ít nhất hai năm, giúp chúng có nhiều thời gian để tích tụ và lưu giữ các kim loại nặng từ không khí (nếu có).

Việc sử dụng lá thông để đo mức độ ô nhiễm không khí sẽ giúp những khu vực không có trạm quan trắc chất lượng không khí có thể đo và đọc được các chất gây ô nhiễm không khí. Ngoài ra, việc sử dụng lá thông cho việc này là vô cùng tiện lợi và thiết thực khi cây thông là loài cây trồng lâu năm tại nhiều khu vực và các mẫu lá thông cũng chỉ cần cắt nhỏ một vài mẫu trong nhiệt độ thấp.

Công nghệ sử dụng lá thông để đo ô nhiễm không khí quả là một công nghệ mới mang tính thực tiễn cao đúng không nào? Cho mình biết cảm nghĩ của bạn sau khi biết về công nghệ này nhé!