Trần Trang ·
2 năm trước
 2580

Hướng dẫn khai mẫu giấy đi đường có QR code của Hà Nội

Sáng 5/9, Công an Hà Nội thông báo về việc cấp giấy đi đường theo mẫu mới cho 6 nhóm người dân trong vùng 1. Trong đó, có 3 biểu mẫu tờ khai được quy định chi tiết.

Nhóm 1, 3, 4: Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao gồm cán bộ, công chức, công vụ làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể, chính trị xã hội đóng trên địa bàn thành phố (gồm cả cơ quan trực thuộc và tương đương); các cơ quan, tổ chức ngoại giao; các cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia chống dịch; các cơ quan báo chí, truyền thông. Ba nhóm này sẽ do trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp giấy đi đường theo đúng trường hợp được ra đường theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

giấy đi đường

Biểu mẫu kê khai thông tin của người dân có nhu cầu làm giấy đi đường theo các nhóm được quy định

Nhóm 2: Các cán bộ, công chức, công nhân viên, người lao động của cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu. Nhóm này do Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cấp (PC08) cấp giấy đi đường.

Nhóm 5: Công dân ra khỏi nhà mua lương thực, thuốc. Trường hợp này do UBND cấp phường cấp.

Nhóm 6: Người làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ hoạt động công vụ hoặc công ích thiết yếu sẽ do Công an xã, phường, thị trấn cấp.

Thành phố Hà Nội cũng có 3 biểu mẫu để người dân đăng ký, trong đó biểu mẫu thể hiện rõ cung đường di chuyển, thời gian bắt đầu và kết thúc di chuyển ngoài đường.

Người dân có nhu cầu kê khai chính xác thông tin rồi liên hệ tới công an nơi mình thuộc đối tượng nhóm để được hướng dẫn làm thủ tục một cách nhanh và chính xác.

Nguồn