Gia Bảo ·
45 tuần trước
 5491

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 8/2023

Tháng 7, Ngân hàng Agribank tiếp tục được điều chỉnh giảm ở nhiều kỳ hạn. Theo đó, biểu lãi suất được áp dụng cho khách hàng cá nhân trong khoảng 3,3 - 6,3%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân

Theo khảo sát mới nhất, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)  tiếp tục giảm lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân ở một số kỳ hạn.

Theo đó, 3,3 - 6,3%/năm là khung lãi suất được áp dụng khi bước sang tháng mới, được niêm yết cho khách hàng cá nhân có tiền gửi trong kỳ hạn 1 - 24 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Chi tiết hơn, lãi suất được áp dụng tại kỳ hạn 1 - 2 tháng giảm 0,1 điểm % về mức 3,3%/năm. Lãi suất ngân hàng Agribank dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền kỳ hạn 3 - 5 tháng được duy trì ở mức 4,1%/năm.

Cùng thời điểm khảo sát, các kỳ hạn gửi 6 - 11 tháng được niêm yết lãi suất ở mức 5%/năm. 6,3%/năm là mức lãi suất đang được áp dụng tại kỳ hạn 12 tháng - cao nhất được niêm yết trong các kỳ hạn.

Khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn 13 - 24 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 6%/năm sau khi giảm 0,3 điểm % so với tháng trước.

Ngoài ra, khi gửi tiền không kỳ hạn hoặc dùng tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất là 0,3%/năm, không đổi so với lần phát hành gần nhất.

Lãi suất khách hàng cá nhân Agribank tháng 8/2023.

Lãi suất tiền gửi khách hàng doanh nghiệp

Đối với khách hàng doanh nghiệp, mức lãi suất tiết kiệm cũng có xu hướng giảm tại nhiều kỳ hạn trong tháng này.

Theo đó, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được niêm yết cùng mức lãi suất là 3%/năm, giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng 7. Hiện tại, mức lãi suất tiền gửi là 3,8%/năm được ngân hàng áp dụng cho các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng, ghi nhận không có sự thay đổi so với tháng trước.

Lãi suất huy động vốn dành cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng đang được niêm yết ở mức 4,7%/năm. Mức lãi suất huy động dành cho khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền với kỳ hạn từ 12 tháng vẫn được duy trì ở mức 5,2%/năm.

Trong khi đó, mức lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn từ 13 tháng đến 24 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm về còn là 5%/năm.

Các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc tài khoản thanh toán sẽ được duy trì mức lãi suất ổn định là 0,3%/năm.

Lãi suất khách hàng doanh nghiệp Agribank tháng 8/2023.