Ngọc Lan ·
7 tuần trước
 6417

Lâm Đồng: Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian cao điểm mùa khô 2024

Để phòng tránh nguy cơ cháy rừng gây thiệt hại về rừng, môi trường, sức khỏe, tài sản của người dân, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa khô 2024.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tình trạng nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng và kéo dài trong những tháng đầu năm 2024; nắng nóng kèm theo thiếu hụt lượng mưa làm nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, gây thiệt hại về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân. 

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra. UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo và thực hiện nghiêm nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời gian qua.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp theo phương án phòng cháy đã được phê duyệt; trong đó chú trọng thực hiện nghiêm phương châm “04 tại chỗ” trong phòng cháy, chữa cháy rừng; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần để kịp thời phát hiện, xử lý, dập tắt ngay các đám/điểm cháy rừng từ khi mới mới phát sinh, không để bùng phát, cháy lan, cháy lớn. 

Ảnh minh họa

Thành lập, kiện toàn các Ban chỉ huy PCCCR: Trong đó, UBND cấp huyện kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện do lãnh đạo UBND các huyện, thành phố làm trưởng ban; các đơn vị chủ rừng thành lập Ban chỉ huy PCCCR do thủ trưởng đơn vị làm trưởng ban; UBND cấp xã thành lập Ban chỉ huy PCCCR do Chủ tịch UBND xã, phường, trị trấn làm trưởng ban. Thành phần tham gia các Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban chỉ huy của đơn vị chủ rừng, cấp xã theo Mục I văn bản số 50/BCĐ-KL ngày 05/02/2024 của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh; trong suốt thời gian mùa khô năm 2024, Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban chỉ huy của đơn vị chủ rừng, cấp xã phải phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức phòng cháy chữa cháy rừng. 

Phân cấp mức độ cháy rừng và biện pháp chữa cháy rừng trong trường hợp quy mô đám cháy nhỏ (có diện tích nhỏ hơn 0,5 ha): Lực lượng PCCCR nòng cốt tại cơ sở (nhân viên tiểu khu, kiểm lâm địa bàn, các thành viên trong ban lâm nghiệp xã/ ban chỉ huy PCCCR cấp xã) có trách nhiệm chỉ huy và tổ chức chữa cháy rừng với lực lượng chính là các hộ nhận khoán bảo vệ rừng/nhân viên bảo vệ rừng của các doanh nghiệp thuê đất thuê rừng.

Đối với trường hợp quy mô đám cháy trung bình (diện tích từ 0,5 đến 1,5 ha): Trong điều kiện thuận lợi về giao thông, phương tiện ô tô có thể tiếp cận đám cháy thì lãnh đạo các đơn vị: Chủ rừng, UBND cấp xã và hạt kiểm lâm phải chỉ huy chữa cháy rừng; đồng thời nhận định tình hình để tổ chức chữa cháy theo phương án “bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”; trường hợp đám cháy vượt khả năng khống chế thì phải báo cáo ngay cho lãnh đạo UBND cấp huyện (Ban chỉ đạo cấp huyện) để trưng tập lực lượng ứng cứu trên địa bàn huyện/thành phố (công an, quân đội,…).

Còn lại, trường hợp quy mô đám cháy lớn hơn 1,5 ha; vượt tầm khống chế của cấp huyện hoặc quy mô đám cháy tại vị trí, không có đường giao thông, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận để chữa cháy, khu vực đồi cao, dốc lớn và tốc độ cháy rừng lan nhanh; thì lãnh đạo UBND cấp huyện phải báo cáo ngay về Ban chỉ đạo cấp tỉnh để ứng cứu, hỗ trợ chữa cháy rừng kịp thời.