K.Đồng - P.Nội ·
3 năm trước
 2580

Lâm Đồng: Thành lập tổ thẩm định cho thuê môi trường rừng

Tổ thẩm định cho thuê môi trường rừng có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 6/5/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa ra Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định được ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng ký. Theo đó, Quyết định Số: 169/QĐ-SNN nêu rõ: Thành lập tổ thẩm định cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do: Ông Võ Danh Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Tổ trưởng; Ông Nguyễn Khang Thiên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm: Tổ phó thường trực; Bà Nguyễn Thị Hải, Trưởng phòng Kế hoạch –Tài chính: Tổ phó; Ông Lê Văn Trung, Chuyên viên Phòng Kế hoạch –Tài chính: Thành viên; Ông Mai Xuân Hoà, Chuyên viên Phòng Kế hoạch –Tài chính: Thành viên; Bà Hoàng Công Hoài Nam, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên: Thành viên; Ông Đỗ Văn Vui, Trưởng phòng Sử dụng và phát triển rừng: Thành viên; Ông Nguyễn Quang Giảng, Phó Trưởng phòng Sử dụng và phát triển rừng: Thành viên; Ông Nguyễn Thanh Sơn, Kiểm lâm viên phòng Sử dụng và phát triển rừng: Thành viên...

Được biết, Tổ thẩm định có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, quy định tạm thời cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh.

Về Quyết định trên, không thể phủ nhận những nổ lực nghiên cứu, định hướng phát triển kinh tế, những chính sách phát triển về lâu dài và bền vững góp phần để xây dựng kinh tế trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, Quyết định cũng khiến không ít người lo ngại sẽ tồn tại nguy cơ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp... vi phạm trong quá trình nhận thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí gây tổn hại về rừng, ảnh hưởng môi trường....

Nhiều ý kiến nói về Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, quy định tạm thời cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh.

Điều đó là có cơ sở, bởi thực tế tại Báo cáo Số: 104/BC-SNN Lâm Đồng, ngày 26 tháng 4 năm 2021 Báo cáo Tình hình bồi thường tài nguyên rừng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nêu rõ: Tính đến tháng 12/2020 toàn tỉnh có 128 dự án (128 dự án/128 doanh nghiệp) phải bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng do để mất rừng (1.959 ha) với tổng số tiền là 335.848.044.404 đồng (đã thực hiện đóng tiền 50.991.935.280 đồng (trong đó giá trị lâm sản 102.115.004.023 đồng, giá trị môi trường 233.733.040.381 đồng); còn lại chưa thực hiện 284.856.109.124 đồng).

Một vụ phá rừng do doanh nghiệp nhận thuê rừng.

Trong 128 dự án nêu trên, có 35 dự án đã bị thu hồi toàn bộ dự án với số tiền 90.081.660.074

Nguồn