HD ·
1 năm trước
 7318

Mô hình khởi nghiệp của Đoàn viên gắn với bảo vệ môi trường có đến gần 17.000 ý tưởng

Trong 3 năm triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2019 – 2022” đã có 16.730 ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực này được triển khai mới.

Ngày 19/7, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2019-2022".

Theo báo cáo tổng kết Đề án, trong giai đoạn 2019 - 2022, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã triển khai hơn 390.000 vườn ươm cung cấp cây xanh được triển khai mới, 94.831 chi đoàn dân cư đăng ký triển khai thực hiện "Tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp", tổ chức được 8.028 lớp tập huấn nâng cao năng lực về các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) với 680.235 đoàn viên thanh niên tham gia.

Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia khởi nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.

Triển khai 1.572 công trình thanh niên cấp tỉnh và 12.700 công trình thanh niên cấp huyện về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH; 1.052 nhà tránh lũ được xây dựng mới. Tổng nguồn lực triển khai Đề án từ Ngân sách Nhà nước đạt hơn 53 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa đạt hơn 122 tỷ đồng.

Đặc biệt, 16.730 ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH được triển khai mới. Trong đó, nổi bật lên một số mô hình như: Mô hình cá ăn rác đặt tại các bãi biển vừa tạo cảnh quan, vừa giúp thu gom rác thải, bảo vệ môi trường; mô hình chợ dân sinh, chung cư giảm rác thải nhựa, mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường...

Bên cạnh đó, việc thực hiện các chỉ tiêu của Đề án như: Tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH, chi đoàn trên địa bàn dân cư đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện "Tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp", các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả chương trình "Vì một Việt Nam xanh", tổ chức trồng mới 30 triệu cây xanh... đều đạt và vượt kế hoạch.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại hội nghị tổng kết đề án Đoàn TNSC Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường.

Trong những năm qua, với phương châm hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và tuổi trẻ cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực tham gia bảo vệ môi trường. Đặc biệt, thông qua các chiến dịch ra quân làm sạch môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh; thành lập, duy trì hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với bão lũ; đăng ký xây dựng các công trình, phần việc thanh niên như: Xây dựng các tuyến phố, tuyến đường, dòng sông xanh - sạch - đẹp, xây dựng nhà, chòi tránh lũ... đã góp phần tích cực tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn đã phát nhấn mạnh: Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH là trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. Các cấp bộ đoàn phải xác định việc tuyên truyền, vận động, huy động thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH là một trong những trọng tâm công tác lớn của tổ chức đoàn không chỉ trong giai đoạn 2019-2022 mà còn trong những giai đoạn tới, thực hiện đồng bộ, lâu dài và sáng tạo nhằm đạt hiệu quả cao.

"Đề án đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH. Đề án cũng góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các ô nhiễm môi trường và chủ động phòng ngừa phát sinh các nguồn ô nhiễm môi trường, giải quyết các vấn đề do BĐKH gây ra, góp phần chủ động thích ứng với BĐKH góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung trong chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" – đồng chí Ngô Văn Cương nhấn mạnh.

Ngày 17/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 894/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH, giai đoạn 2019 – 2022. Mục tiêu chung của Đề án là nâng cao nhận thức và hướng tới thay đổi hành vi cho thanh thiếu niên nói riêng và nhân dân nói chung trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH.

Mục tiêu cụ thể: hằng năm, 100% tổ chức Đoàn các cấp tổ chức ít nhất 1 hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH; 100% chi đoàn trên địa bàn dân cư đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện "tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp"; các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả chương trình "vì một Việt Nam xanh", tổ chức trồng mới 30 triệu cây xanh; tổ chức 8.000 lớp tập huấn, nâng cao năng lực về các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH cho đoàn viên, thanh niên;

Triển khai thực hiện 200 công trình thanh niên cấp tỉnh, 1.600 công trình thanh niên cấp huyện về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH; hỗ trợ 1.000 ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH; hỗ trợ xây dựng 250 nhà tránh lũ cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực miền Trung.

Các nội dung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan, trên báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi; Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội và lực lượng nòng cốt về các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH; Xây dựng, nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH trong đoàn viên, thanh niên; Tích cực phối hợp tham gia công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH, phối hợp giám sát; phát hiện tố giác hoạt động vi phạm về môi trường, tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho tổ chức Đoàn các cấp, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH.

Theo:Kinh tế Môi trường