Như Loan ·
2 năm trước
 3452

Những loại thuế, phí nào được giảm do dịch Covid-19?

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân chịu tác động do dịch bệnh Covid-19 gây ra, dự kiến sẽ miễn, giảm 50% tiền thuế cho tất cả các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh với tổng số tiền là trên 138.000 tỷ đồng.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), ông Nguyễn Quốc Hưng cho biết dự thảo Nghị quyết hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua có 4 nhóm chính sách chính để hỗ trợ người và doanh nghiệp.

Cụ thể, sẽ tiếp tục giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác như đã áp dụng năm 2020.

Bên cạnh đó, 3 nhóm chính sách mới, lần đầu được cơ quan quản lý đề xuất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát gồm:

- Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 3 và 4 của tất cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, địa bàn.

- Giảm 30% thuế suất, mức tỷ lệ % thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh như du lịch; vận tải; lưu trú; ăn uống; thể thao, vui chơi, giải trí; sáng tác, nghệ thuật; báo chí, truyền hình; thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác...

- Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và 2021 (hai năm ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19) đối với doanh nghiệp, tổ chức thua lỗ liên tục trong giai đoạn 2018-2020.

may mặc

Ảnh: VTV

Theo ước tính từ Bộ Tài chính, việc thực hiện các chính sách đề xuất tại dự thảo Nghị quyết có thể làm giảm thu ngân sách 20.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ cũng đã trình Thủ tướng về việc giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

“Tính chung các chính sách đã được thực hiện từ đầu năm và các chính sách đề xuất bổ sung nêu trên, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân là trên 138.000 tỷ đồng”, ông Hưng cho biết.