PN ·
2 năm trước
 2510

Ô nhiễm nguồn nước tại các khu vực nuôi thủy sản ở Đồng Nai

Thông tin từ sở TN&MT Đồng Nai cho biết, qua quan trắc nước mặt tại các khu vực nuôi, trồng thủy sản ở một số sông, rạch trên địa bàn mới đây đều cho kết quả ô nhiễm hữu cơ do quá trình nuôi phát sinh nhiều thức ăn dư thừa, chất thải.

Tương tự, tại khu vực nuôi cá bè Ba Xê, sông Đồng Nai có 6/17 thông số vượt quy chuẩn; khu vực nuôi hàu trên sông Bà Hào, huyện Nhơn Trạch có 4 thông số vượt quy chuẩn; khu vực dự án nuôi tôm tại Rạch Tràm, huyện Nhơn Trạch có 6 thông số vượt quy chuẩn và khu vực nuôi tôm càng xanh ở huyện Tân Phú có 1 thông số vượt quy chuẩn.

Trên cơ sở kết quả quan trắc và theo chu kỳ hằng năm vào thời điểm đầu mùa mưa diễn biến chất lượng nước mặt phức tạp, khó lường tại các khu vực nuôi trồng, thủy sản, Sở TN&MT Đồng Nai đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường kiểm soát các nguồn thải xả ra sông; hướng dẫn người dân thu gom, xử lý chất thải trong quá trình nuôi, trồng thủy sản; bảo đảm đúng mật độ nuôi và thường xuyên giám sát chất lượng nước tại khu vực nuôi thủy sản.

Đối với kết quả quan trắc nước mặt tại các khu vực cấp nước sinh hoạt hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép, ngoại trừ thông số E.Coli vượt quy chuẩn cho phép. Sở TN&MT đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai tăng cường kiểm soát chất lượng nước mặt, bảo đảm nước sau khi xử lý đạt quy chuẩn cho người dân sử dụng. Trong đó, lưu ý kiểm soát chất lượng nước mặt trước khi đưa vào các nhà máy nước Thiện Tân, Biên Hòa và Trạm bơm nước Hóa An.

Nguồn: Kinh tế Môi trường