Gia Bảo ·
1 năm trước
 6661

Phấn đấu tổng thu ngành du lịch TP.HCM đạt 160.000 tỷ đồng năm 2023

UBND TP. HCM vừa ban hành kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, phát triển du lịch TP. HCM năm 2023 và đặt mục tiêu phấn đấu đạt 160.000 tỷ đồng.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là tiếp tục nâng chất và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, chú trọng sản phẩm du lịch đặc trưng; Tập trung truyền thông, quảng bá về sản phẩm du lịch đặc trưng, điểm đến và thương hiệu du lịch thành phố. Thúc đẩy kích cầu du lịch và khai thác ứng dụng số trong du lịch.

Thành phố chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc trưng, nâng cao chất lượng thu hút khách du lịch.

Năm 2023, TP. HCM đặt chỉ tiêu phấn đấu đón khách quốc tế là 5 triệu lượt; khách nội địa là 35 triệu lượt; tổng thu du lịch phấn đấu đạt 160.000 tỷ đồng.

Nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra, chính quyền TP HCM tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập về du lịch để các cấp, ngành và nhân dân nhận thức rõ du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và nội dung văn hóa sâu sắc.

Đồng thời nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý phục vụ người dân và doanh nghiệp; Tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp du lịch để lắng nghe, đồng hành và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thường xuyên.

Tổ chức giao ban định kỳ hàng quý với UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện nhằm tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, phối hợp, hỗ trợ TP. Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn. Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực du lịch.

Bên cạnh đó, thành phố chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, thực hiện chuyển đổi số, tăng cường xây dựng các hệ thống thông tin thông minh cùng các giải pháp đồng bộ tuyên truyền, quảng bá du lịch. Từng bước xây dựng và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh. Đồng thời, liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong nước; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến du lịch.