N. Bách ·
3 năm trước
 2137

Phát động Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021

Bộ TN&MT phát động, hướng dẫn tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 tại Công văn số 1891/BTNMT-TTTNMT ngày 23/4/2021 gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, việc đề xuất, giới thiệu tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc để xét tặng Giải thưởng theo quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 62/2015/TTBTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ trước ngày 31 tháng 7 năm 2021. Thời gian tổ chức trao Giải dự kiến tháng 11 năm 2021.

Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức để trao tặng cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường; phát triển phong trào bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giải được tổ chức lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực thi hiệu quả Luật BVMT sửa đổi năm 2020; tiếp tục phát triển phong trào và cổ vũ các hoạt động bảo vệ môi trường năm 2021 và giai đoạn.