Tạ Nhị ·
1 năm trước
 6084

Quảng Nam: Một xã có 7 doanh nghiệp vi phạm trong khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản yêu cầu nhiều doanh nghiệp chấn chỉnh vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.

Một xã có 7 doanh nghiệp vi phạm

Sau khi xem xét Báo cáo số 03/BC-ĐKTLN ngày 15/7/2022 của Tổ Kiểm tra liên ngành (được thành lập theo Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh) về kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan trong hoạt động khai thác, chế biến, mua bán, kinh doanh khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản số 4741/UBND-KTN giao cho các sở, ban, ngành chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến, mua, bán khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 7 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Nam Việt Anh Chu Lai: Chấm dứt ngay việc sử dụng đất nằm ngoài diện tích khu vực chế biến của mỏ đá Hưng Long để tập kết, chế biến khoáng sản theo Hợp đồng số 2 0209/HĐKT/XNHL-NVACL ngày 09/9/2021 của Công ty ký kết với Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP - Xí nghiệp Hưng Long.

Chấm dứt ngay việc sử dụng đất tại khu vực chế biến của mỏ đá Hưng Long để tập kết, chế biến khoáng sản mua ngoài phạm vi và không thuộc nguồn gốc của mỏ đá Hưng Long do chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất theo Giấy phép khai thác khoáng sản và quyết định cho thuê đất đã cấp cho Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP.

Do quá bức xúc vì hoạt động khai thác, chế biến gây ô nhiễm môi trường, người dân xã Tam Nghĩa nhiều lần chặn xe chở đá để phản ứng. Ảnh Internet.

Đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Uy, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hoà Đông và Công ty TNHH Vật liệu Núi Thành: Chấm dứt ngay hoạt động sản xuất, chế biến khoáng sản và di dời toàn bộ nguyên vật liệu, sản phẩm đá xây dựng và máy móc, thiết bị phục vụ chế biến khoáng sản tại các khu vực hiện đang sử dụng (trong và ngoài mỏ đá Hòa Đông), hoàn trả lại hiện trạng ban đầu do chưa có hồ sơ pháp lý về đất đai theo đúng quy định của pháp luật. Thời hạn hoàn thành việc di dời trước ngày 30/8/2022. Đồng thời, chấm dứt ngay việc mua, bán, kinh doanh khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường không có nguồn gốc hợp pháp.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 – CTCP có trách nhiệm chỉ đạo Xí nghiệp Hưng Long chấm dứt ngay việc sử dụng đất ngoài diện tích được cấp giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất theo đúng quy định; di dời toàn bộ máy móc, thiết bị, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu đối với khu vực sử dụng đất ngoài diện tích được cấp phép trước ngày 30/8/2022.

Chấm dứt ngay việc cho phép Công ty TNHH Nam Việt Anh Chu Lai sử dụng đất, hạ tầng để hoạt động chế biến, tập kết khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường không có nguồn gốc xuất xứ từ mỏ đá Hưng Long.

Cùng với đó, Công ty Cổ phần nhựa đường Minh Đạt bị yêu câu chấm dứt ngay hoạt động mua, bán đá xây dựng không có nguồn gốc hợp pháp và chấm dứt việc ủy quyền, hợp tác cho các đơn vị khác sử dụng diện tích đất tại khu vực mỏ đá Hòa Đông khi chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất đai, môi trường theo đúng quy định. Chấp hành thực hiện việc đóng của mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực mỏ đá Hòa Đông theo đúng quy định.

Tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm có liên quan

UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND huyện Núi Thành thực hiện theo dõi, kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp liên quan chấm dứt ngay việc sử dụng đất để tập kết, chế biến khoáng sản khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép và di dời toàn bộ nguyên vật liệu, sản phẩm đá xây dựng, máy móc, thiết bị,… phục vụ chế biến khoáng sản tại các khu vực hiện đang sử dụng (tại khu vực mỏ đá Hòa Đông và khu vực ngoài phạm vi mỏ đá Hưng Long đã được cấp giấy phép), hoàn trả lại hiện trạng ban đầu trước ngày 30/8/2022 theo 3 chỉ đạo của UBND tỉnh; báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, chỉ đạo.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn mình quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, đúng quy định.

Vào cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong khai thác và việc chế biến, mua bán khoáng sản tại huyện Núi Thành.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam được giao chủ trì, phối hợp với UBND huyện Núi Thành và các ngành liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản của các doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến, mua bán, kinh doanh khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Hòa Vân, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành theo đúng quy định.

Có văn bản yêu cầu, hướng dẫn Công ty Cổ phần Nhựa Đường Minh Đạt thực hiện hồ sơ, thủ tục và triển khai thực hiện việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực mỏ đá Hòa Đông theo đúng quy định. Trường hợp, đơn vị không chấp hành thực hiện, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và Công an huyện Núi Thành kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán, chế biến, kinh doanh khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường không có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp và việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Cục Thuế tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và Chi cục Thuế huyện Núi Thành thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Chính quyền sở tại nói gì?

Thông tin về việc chấn chỉnh, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng của 7 doanh nghiệp nêu trên với Tạp chí Kinh tế Môi trường, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND huyện Núi Thành đã tiến hành cho kiểm tra, phát hiện vi phạm của những đơn vị khai thác khoáng sản trong đó có việc hoạt động không đúng với báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt, chỉ số bụi vượt mức cho phép. Sau đó, huyện đã có báo cáo với UBND tỉnh và các Sở ngành có liên quan.

Đối với văn bản 4171/UBND-KTN ngày 20/07/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về yêu cầu chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến, mua, bán khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành đến nay huyện chưa nhận được văn bản nêu trên.

Khi Phóng viên hỏi về việc UBND tỉnh Quảng Nam có ý kiến chỉ đạo giao UBND huyện Núi Thành thực hiện theo dõi, kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp liên quan chấm dứt ngay việc sử dụng đất để tập kết, chế biến khoáng sản khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép,….thì Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết: “Nói chung, tôi chưa nhận được văn bản nên không biết nhiệm vụ của mình là gì. Thông thường việc đó là của Sở Tài nguyên và Môi trường”.

Về việc chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng của 7 doanh nghiệp nêu trên, vị Chủ tịch huyện Núi Thành đề nghị Phóng viên liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. Bởi theo lời ông Sinh “Sở Tài nguyên và Môi trường là người ký hợp đồng, cho thuê đất,… còn tôi (tức UBND huyện Núi Thành – PV) chỉ theo dõi thôi”.

Chủ tịch UBND huyện Núi Thành còn cho biết, đối với những hành vi sai phạm thì căn cứ quy định pháp luật để thực hiện. “Doanh nghiệp làm sai thì phải làm lại cho đúng quy định của pháp luật. Luật đã quy định như thế, ông làm sai ông phải sửa, ông nào vi phạm thì phải khắc phục, không khắc phục được thì dừng hoạt động. Luật quy định thế thôi, chứ quan điểm chi nữa”, Ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành nhấn mạnh.

Nguồn: Kinh tế Môi trường