Song Vũ ·
1 năm trước
 3451

Quảng Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn đề nghị các sở, ban ngành, hội, đoàn thể tỉnh và địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”.

Hoạt động làm sạch môi trường biển ở Quảng Ngãi. Ảnh: Tư liệu

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng phải đảm bảo phù hợp tình hình thực tế, đổi mới cách thức thực hiện, tập trung tuyên truyền, truyền thông trực tuyến trên phương tiện thông tin đại chúng.

Các sở, ban ngành, hội, đoàn thể tỉnh và địa phương phối hợp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, phát động các phong trào cộng đồng ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh; cải thiện, phục hồi môi trường tại khu vực đô thị, khu dân cư tập trung và vùng nông thôn, nhất là trên các sông, hồ, suối, kênh, mương tiêu thoát nước...

Kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, điểm nóng về ô nhiễm môi trường… Kiểm soát chất lượng môi trường không khí tại khu vực đô thị, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung. Quan tâm giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc tại địa phương, tình trạng ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động phân loại chất thải rắn tại nguồn, tái sử dụng, tái chế chất thải. Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm các cơ sở cung ứng thực phẩm, hàng hóa... phải giảm thiểu, hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông, bao bì nhựa, sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần và thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường...

Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2022 có chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”. Thời gian hưởng ứng từ nay đến hết tháng 9.2022.