Đình Thắng ·
8 tuần trước
 1202

Siết quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước, rà soát giá cho thuê, sửa quy định quản lý

Nhiều công trình nhà chuyên dùng đang bị sử dụng sai mục đích dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên gây thất thu thuế cho nhà nước. UBND TP.Hà Nội vừa ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế quản lý quỹ nhà chuyên dùng thuộc quyền sở hữu Nhà nước.

Nhiều công trình nhà chuyên dùng sử dụng sai mục đích

TP.Hà Nội yêu cầu rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng theo thẩm quyền, đảm bảo quản lý đồng bộ, chặt chẽ, sử dụng hiệu quả…

Thông tin cho biết, UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 297/KH-UBND về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, trụ sở làm việc và các mục đích khác không phải để ở trên địa bàn TP.Hà Nội.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý quỹ nhà chuyên dùng thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. (Ảnh minh họa)

Công tác quản lý Nhà nước thời gian qua đối với việc quản lý quỹ nhà chuyên dùng được triển khai theo đúng quy định pháp luật, góp phần tăng thu ngân sách hằng năm của địa phương. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng còn nhiều tồn tại, hạn chế trong thời gian dài, nhiều trường hợp sai phạm phải xử lý theo quy định pháp luật. Hiệu quả sử dụng, hiệu quả kinh tế thấp và không tương xứng với giá trị cũng như số lượng nhà đất.

Các Sở, ngành của Thành phố: Chưa thường xuyên kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội trong công tác quản lý quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước.

Một số tổ chức, cá nhân thuê nhà chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chuyên dùng; Còn xảy ra trường hợp tổ chức, cá nhân thuê nhà tự ý liên doanh, liên kết, cho thuê lại nhà thuê của Nhà nước. Tự ý xây dựng, cải tạo trên diện tích đất của quỹ nhà chuyên dùng khi chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bộ máy Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội thay đổi, tách nhập qua các thời kỳ (giai đoạn trước năm 1991, các Xí nghiệp Quản lý nhà biên chế trực thuộc UBND các quận; năm 2005, Thành phố đã sát nhập 3 Công ty nhà thành Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội). Nhận thức của cán bộ tham gia công tác quản lý quỹ nhà chuyên dùng, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở chưa hết trách nhiệm. Sự phối hợp giữa Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và các Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà trực thuộc với chính quyền địa phương chưa thực sự chặt chẽ. Dẫn đến công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn và công tác cưỡng chế thu hồi đối với quỹ nhà chuyên dùng chưa đạt được hiệu quả cao.

Kiên quyết thu hồi nhà chuyên dùng sử dụng không đúng quy định

Hà Nội trước thực tế này đã đề rõ nhiều nội dung, biện pháp khắc phục. Theo đó, rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng của Thành phố, bảo đảm quản lý đồng bộ, chặt chẽ, sử dụng hiệu quả. Trong đó, giao Sở Xây dựng Hà Nội rà soát lại bảng giá cho thuê; phối hợp các Sở, ngành tham mưu UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND Thành phố về quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố...

Cần tăng cường công tác quản lý, kiên quyết thu hồi để xử lý theo quy định các địa điểm nhà chuyên dùng sử dụng không đúng quy định, nợ đọng nghĩa vụ tài chính về nhà, đất kéo dài. UBND Thành phố giao Sở Xây dựng Hà Nội, Sở Tài chính Hà Nội chủ trì cùng Công an Thành phố, Thanh tra Thành phố, Cục Thuế Thành phố, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có nhà, đất) tổ chức xử lý vi phạm, thu hồi lại các địa điểm nhà chuyên dùng sử dụng không đúng quy định hoàn thành trong năm 2023; tổ chức truy thu toàn bộ các khoản nghĩa vụ tài chính do các tổ chức, cá nhân còn nợ đọng; lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp chây ì.

Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ, chuyên đề và đột xuất việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Thành phố để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm.

Quỹ nhà chuyên dùng toàn Thành phố hiện nay còn 838 địa điểm với 178.148 m2 diện tích nhà và 155.156 m2 diện tích đất, tập trung chủ yếu tại 4 quận nội thành do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý cho thuê; các địa điểm còn lại do UBND quận Hà Đông, UBND thị xã Sơn Tây và Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Dịch vụ nhà Hà Nội quản lý, sử dụng cho thuê.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, năm 2019, có 801 địa điểm có hợp đồng và thực hiện quản lý thu tiền thuê theo đúng quy định; có 468 điểm vi phạm. Đến nay, số các công trình có vi phạm còn 357 địa điểm; số các địa điểm được thu tiền là 376; tức là số công trình được đưa vào quản lý đã nhiều hơn. Để triển khai khắc phục những tồn tại hạn chế ở 357 địa điểm này, Sở Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện để xử lý đúng theo quy định.

Quỹ nhà chuyên dùng là quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, trụ sở làm việc và các mục đích khác, không phải để ở. Trên địa bàn TP.Hà Nội, nhà chuyên dùng chủ yếu được xác lập khi thực hiện chính sách cải tạo nhà cửa của Nhà nước những năm 1960, một phần quỹ nhà được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.