Nguyễn Nga ·
3 năm trước
 2138

Sơn La lập quy hoạch bến, bãi tập kết cát sỏi lòng sông tại Sông Mã

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 632/QĐ-UBND, cho phép lập Dự án Quy hoạch hệ thống bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trên địa bàn huyện Sông Mã.

Theo đó, việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa, triển khai các nội dung về quản lý nhà nước tại địa phương tại Nghị định 09/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông.

Thông qua đó, quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác cát, sỏi; tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư dự án khai thác cát trên địa bàn huyện Sông Mã triển khai hoạt động đúng theo quy định.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu, trên cơ sở quy hoạch 22 điểm mỏ cát đã được phê duyệt, khoanh định chi tiết khu vực bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trên địa bàn huyện Sông Mã. Vị trí, diện tích các bến, bãi được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng triển khai lập quy hoạch. Dự kiến kinh phí thực hiện hơn 1,4 tỷ đồng; từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh. Thời gian lập và trình duyệt quy hoạch trong năm 2021.

 

Nguồn