21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: 216 trần duy hưng

      Tôi có câu hỏi, rằng việc Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng toàn bộ diện tích 2.373m2 sang đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại - Summit Building không qua đấu giá liệu có công bằng với những nhà đầu tư khác?